Een-tweetje van Adformatie en NOA?

Logotypes van Adformatie en NOA Adformatie heeft een artikel geplaatst naar aanleiding van mijn posting over het NOA ‘onderzoek’. Met een reactie van NOA, in de persoon van Irena Petric; volgens haar Linkedin profiel (in het verleden?) chairman of the board van NOA.

Helaas heeft Adformatie ‘vergeten’ wederhoor toe te passen; met als gevolg een ferme eenzijdigheid in de berichtgeving. Laat ik eerst even de reactie van NOA volledig herhalen:

Irena Petric van NOA weerlegt de kritiek van Drees moeiteloos. ‘Wat het CBS tot de werkzame beroepsbevolking rekent is niet te vergelijken met de definitie die NOA hanteert’, aldus Petric. ‘Het CBS rekent ook alle scholieren en studenten met een bijbaantje mee, en alle zogenaamde ZZP’ers. Die zijn voor professionals in arbeidsmarktcommunicatie, en dus voor NOA, niet interessant. Die enorme verschillen hebben invloed op de leeftijdsverdeling.

Volgens Petric vergelijkt Drees appels met peren. Daarnaast wijst zij erop dat bij NOA niet alleen printuitgevers maar ook Vea-recruitmentbureaus zijn betrokken, en dat het onderzoek wordt uitgevoerd door het gecertificeerde Synovate. Oftewel: ‘Deze meneer roept maar wat.’ Of er vanuit NOA actie volgt richting RecruitmentMatters wordt nog overwogen. Het zou de site en haar bloggers, vrijwel alle met een belang in online recruitment, alleen maar (te)veel aandacht geven.

Nou, dat was de reactie van NOA. En dan nu het wederhoor waar Adformatie blijkbaar geen reden toe zag.

Leeftijdsgroepen
De enorme verschillen tussen de definities van NOA en CBS hebben helaas geen random effect op de verdeling van de werkzame beroepsbevolking. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt:

Verdeling leeftijdsgroepen NOA vs. CBS

Er er sprake van een onmiskenbare trend in de verschillen. Want terwijl de jongste groep werkende personen zwaar is ondervertegenwoordigd zijn juist de oudere groepen (zelfs zonder de CBS ZZP’ers…) extreem oververtegenwoordigd.

En dat heeft een enorme impact op de uitkomsten van het NOA onderzoek; zoals ik op basis van het onderzoek van Forrester naar het mediumgebruik van de verschillende leeftijdsgroepen laat zien. NOA gaat hier gemakshalve aan voorbij.

Professionals in arbeidscommunicatie
De reden voor de verschillende definities van de beroepsbevolking is volgens Petric gelegen in de mate waarin sommige groepen oninteressant zijn voor professionals in arbeidscommunicatie.

En wie zijn die groepen dan wel? Scholieren en studenten met een bijbaantje, en alle zogenaamde ZZP’ers

Mag ik even hartelijk lachen! Als deze groepen oninteressant zijn dan vraag ik me oprecht af wie die professionals in arbeidscommunicatie eigenlijk zijn. En of de ontvangers van de NOA resultaten zich dit in voldoende mate beseffen. Voordat ze hun geld hieraan uitgeven! Wat een ronkende onzin.

Gecertificeerd onderzoeksinstituut
Het meest lachwekkende zwaktebod van Petric is echter het zwaaien met de certificering van het instituut dat voor NOA het onderzoek heeft uitgevoerd: Synovate.

Hoe heb ik toch zo stom kunnen zijn om dat over het hoofd te zien. Een gecertificeerd onderzoekinstituut. Dan moet je alle uitkomsten natuurlijk direct op face value nemen! En gerede twijfel is dan volstrekt ongepast. Foei!

Online recruitment belangen
En als laatste wordt het artikel in RecruitmentMatters door Petric afgedaan als zijnde partijdig. Want de site en haar bloggers hebben een belang in online recruitment.

En dat klopt als een bus. Mijn belangstelling in online recruitment is gegroeid met het toenemend belang van online recruitment voor de enige echte doelgroep: de werkzoeker. En ondertussen is dat belang zo dominant geworden dat het NOA rapport als een lachwekkende en krampachtige ontkenning van een zwalkende bedrijfstak moet worden beschouwd.

Conclusie
Petric maakt volgens mij de zaak er voor NOA bepaald niet beter op. Integendeel; haar argumentatie is dermate zwak dat het almaar duidelijker wordt:

De arbeidsmarkt zou er goed aan doen om het NOA rapport volstrekt te negeren. Want het rapport heeft geen enkele waarde. Sterker nog, het is misleidend voor bedrijven die mede op basis van dit rapport hun arbeidsmarktcommunicatie-strategie en -budget zou vaststellen.

Geef een reactie

13 Comments
 • Leon
  says:

  @Marc: dat Adformatie geen wederhoor zou hebben gepleegd is onjuist. De ‘hoor’ was jouw posting, de wederhoor was vervolgens de reactie van Petric. 

 • Jeroen Mirck
  says:

  Bloggers vinden het altijd fijn geciteerd te worden door medebloggers, want daarmee bouw je als blogger aan je status in de pikorde. Ooit aan een mede-blogger voorinzage in diens blogje gevraagd? Vast niet, is ook een beetje gek. Journalisten lezen vakblogs om te kijken wat er speelt in het vak. Het feit dat Adformatie nu Recruitment Matters citeert betekent dat deze NOA-rel nu ook een publiek bereikt dat helemaal niet wist dat er een rel was. Volgens mij is dat voor jou, Marc, pure winst. Dat ze je blijkbaar verkeerd citeren, is inderdaad heel jammer. Maar dat hadden ze ook kunnen doen als ze een interview met je hadden gehad. Sterker nog: dan had je nog minder invloed gehad op de wijze waarop je woorden waren weergegeven.

 • Bas van de Haterd
  says:

  Hoor en wederhoor, misschien, hoewel ik het twijfelachtig blijf vinden. Maar ik denk dat als je stukken uit iemands blog neemt, je minimaal hem een ‘heads up’ moet geven en de kans te reageren op feitelijke onjuistheden. Immers, ze hebben niet het hele stuk overgenomen, maar ook stukken die je makkelijk uit de context kan trekken.

  Dus ook procedureel vind ik het op zijn minst twijfelachtig. Ik bedoel, bij een persbericht weet je dat dingen gequote worden en dan zoek je (ik wel) naar de artikelen. Maar ik vind het altijd wel zo prettig te horen als iemand mijn blogs gebruikt. En als helemaal als je iemand de kans geeft te zeggen: deze meneer zegt maar wat. Dergelijke quotes vind ik verdienen een tegen reactie.

 • Jeroen Mirck
  says:

  Marc, begrijp me goed: ik vind het stuk in Adfo ook eenzijdig. Maar FORMEEL hebben ze hoor- en wederhoor gepleegd. En stukken die je op internet publiceert heb je zelf geformuleerd en hoeven dus niet geautoriseerd te worden. Sterker nog: autorisatie is geen recht, het is een gunst. Dat vergeten mensen nog wel eens.

  Los hiervan vind ik dat het stuk de opmerkingen van Petric iets te makkelijk voor waar aanneemt. Maar PROCEDUREEL klopt het. Kritiek op de procedure is niet terecht. Je boosheid over het artikel deugt, je argument in mijn ogen niet. En nogal flauw om alle journalisten maar weer over een kam te scheren. Dat siert je niet.

 • Jeroen Mirck
  says:

  Laat ik maar even voor mijn beroepsgroep en mijn oud-collega’s opkomen. Het is onzin dat in het Adformatie-artikel geen hoor- en wederhoor wordt gepleegd. Ik zie overduidelijk citaten van Marc Drees. Dat die van een blog komen en niet uit een telefoongesprek is volstrek niet relevant. Jij en je tegenstrever komen beide aan het woord. Zoiets heet hoor- en wederhoor. Punt.

 • Bas van de Haterd
  says:

  Ja, wat natuurlijk complete en totale onzin is, want er zijn bijzonder weinig ZZP’ers die niet terug in loondienst zullen gaan onder de exact juiste omstandigheden. Namelijk een heel degelijk salaris, vrijheid, goede uitdaging. Dus onzinnige uitspraak.

  Verder vraag ik me af hoeveel arbeidsmarktspecialisten niet zoeken naar starters en schoolverlaters. Volgens mij nog steeds een groep die veel in de belangstelling staat. Maar die zijn niet relevant dus…

  Maar ik begrijp wel dat het NOA geen stappen onderneemt. Laten we eerlijk zijn, ze hebben geen poot om op te staan en zeiken daarmee hun eigen onderzoek straks groots af. Ik zeg al jaren in al mijn trainingen: de meest boeiende pagina van het NOA rapport is die waarop de namen van de deelnemende partijen staat. Daaruit kan je de waarde van de gegevens aflezen.

  Nu ben ik Ă©Ă©n van de grootste criticasters van het AGO van IG, wat in mijn optiek ook aan alle kanten rammelt omdat ze (net als het NOA) onderzoek doen naar intentie en niet naar gedrag. Maar Ă©Ă©n ding moet je ze nageven, die zijn in ieder geval onafhankelijk.

 • Marc Drees
  says:

  @Chris:
  Neen! Ik ben een woordje vergeten in die zin. Wat ik meteen ga corrigeren. Momentje

  NOA zegt dat ZZP’ers niet interessant zijn voor professionals op het gebied van arbeidscommunicatie.

 • Chris Stapper
  says:

  Begrijp ik nou goed dat ze zeggen dat ZZP’ers per definitie experts zijn op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en dat ze dáárom niet interessant zijn voor NOA?

  In dat geval begrijp ik niet waarom zij niet interessant zijn. Je wilt toch ook juist de mensen die goed weten wat ze doen meenemen in je onderzoek.

  Daarbij kun je geen uitspraak doen als ‘x % van Nederland doet y’ als je een, volgens mij, belangrijke groep niet meeneemt in je onderzoek.