Sociale media. Onderschat ze niet!

chart_pie2 Een kakelvers rapport van Rubicon Consulting met de veelzeggende titel: Online Communities and Their Impact on Business: Ignore at Your Peril. Nou, dat moeten we dan maar niet doen!

Het rapport staat vol met grafieken, dus ik heb er van gesmuld. Maar er zijn een aantal grafieken die wel heel erg interessant zijn; vanuit online recruitment perspectief.

Online reviews: zeer belangrijk
We weten het natuurlijk al langer:online reviews zijn een zeer belangrijke informatiebron voor potentiële kopers. En dat blijkt ook uit het onderzoek van Rubicon:

Mate van beinvloeding diverse kanalen

De verschillende kleuren geven de mate van beinvloeding van elk kanaal aan. Lichtblauw betekent een zeer grote grote invloed; rood betekent geen enkele invloed.

En wat blijkt dus; online reviews van gebruikers zijn de belangrijkste bron van informatie; direct na word of mouth.

Maar de mate waarin reviews, en andere online kanalen, zich doen gelden is ook nog eens afhankelijk van het onderwerp. En dat ziet er zo uit:

image

Deze grafiek toont het percentage Internet gebruikers dat zegt sterk beinvloed te worden door online informatie bij het maken van een aankoopbeslissing.

En wat zien we? Meer dan 40% van die gebruikers zegt dus sterk beinvloed te worden door online bronnen bij het zoeken naar een nieuwe baan!

Dat is geen goed nieuws voor bedrijven met een slechte wervingssite. Om maar één voorbeeld te noemen…

Waar zitten ‘werkzoekers’?
Een andere vraag waar het Rubicon rapport een (globaal) antwoord op geeft is de vraag: waar hangen ‘werkzoekers’ eigenlijk uit? En dat ziet er zo uit:

Rubcion

De grafiek toont het percentage gebruikers in verschillende leeftijdscategorieën die bepaalde typen websites dagelijks bezoekt.

Nou, dat helpt je als social marketeer natuurlijk behoorlijk. Een wat een fraaie curve voor social networking sites! Die oudere werknemers kunnen dus beter via search en nieuws bereikt worden.

En heb je een echte mannenbaan? Gooi hem eens op een sportsite!

Hoe vaak?
Als laatste is het dan nog goed te weten hoe vaak gebruikers zich met werk gerelateerde zaken bezig houden. En ook daar verschaft het onderzoek ons een fraai inzicht.

image

Bijzonder om te zien dat een paar procent van de gebruiker aangeeft dagelijks op een job listing te zitten. Wie zijn dit? Draaideur medewerkers?

Slotopmerking
Het rapport van Rubicon consulting is gratis te downloaden. En als je dat niet doet, doe je dat at your own peril! Ik ga nog even lekker een paar uur grafieken eyeballen.

Geef een reactie

1 Comment