Uitzenders zijn early warning systems voor recessie

Vacaturemonitor, negatief Begin deze maand heb ik laten zien dat het aantal nieuwe vacatures, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, behoorlijk aan het dalen is. En het betrof hierbij alle online gepubliceerde vacatures die via JobFeed zijn gevonden.

Maar uitzendorganisaties zijn early warning systems van de economie. Dus waarom niet eens uitsluitend gekeken naar de aantallen vacatures van dit type bedrijven?

Korte herhaling
Als referentie eerst even een korte herhaling van de resultaten voor alle nieuwe vacatures:

Aantallen online vacatures, jaartotalen

Op basis van deze grafiek stelde ik het volgende:

Ten opzichte van de periode september 2007 – augustus 2008 is er sprake van een daling van 1,4% in de periode oktober 2007 – september 2008. Maar de daling van 4,9% in de daarop volgende periode november 2007 – oktober 2008 is ronduit schokkend.

De cijfers van de uitzenders
En dit zijn dan de resultaten bij de uitzendorganisaties:

Aantallen online vacatures uitzenders, jaartotalen 
En het klopt dus! Uitzenders kregen de klappen eerder. Al in de periode oktober 2007 – september 2008 is er sprake van een aanzienlijke daling van 3,8% vergeleken met de voorgaande periode van 12 maanden. En deze daling is een factor 3 keer groter vergeleken met het totaalbeeld.

En die daling zet zich verscherpt voort in de periode november 2007 – oktober 2008, met een daling van 5,9%. Maar hier is de daling dus minder extreem in vergelijking met het totaalbeeld.

Zou dat dan ook een early warning zijn dat het misschien wel meevalt? Hmm… laten we maar voorzichtig zijn en eventueel gejubel nog een maandje of wat uitstellen.

Conclusie
Het is fraai om te zien dat de JobFeed cijfers aantonen dat uitzenders eerder klappen krijgen en dus uitstekend als early warning system dienen.

En dat betekent dat we met diezelfde uitzenders ook als eerste kunnen zien of er weer sprake is van een herstel. Dus dat gaan we vanaf nu maar eens goed in de gaten houden.

Verantwoording
De cijfers zijn gebaseerd op 10 uitzendorganisaties met het grootste aantal vacatures over de meetperiode. Het betreft de volgende bedrijven: Adecco, Randstad, Vedior, Tempo-Team, Creyfs, Content, Continu, Unique. Olympia en StartPeople.

Textkernel heeft op mijn verzoek de cijfers over de periode september 2007 – oktober 2008 opgeleverd via de JobFeed database.

Geef een reactie