Wie maakt het nieuws? En is dat een goede zaak?

Breaking news is niet langer het domein van journalisten. Dat bleek weer eens zeer duidelijk met de tweet- en flickrgolf na de aanslag in Mumbai (oftewel Bombay voor de oudjes onder ons).

User generated content (UGC) wordt in toenemende mate de bron voor breaking news. Maar de vraag is of het daar stopt. Tenslotte heeft de presidentsrace in Amerika al laten zien dat UGC ook daar een zeer belangrijke rol vervulde.

De vraag is dan ook of er nog een toekomst is voor professioneel journalisme. Oftewel, hoe ziet het nieuws er over 5 – 10 jaar uit? Een korte, persoonlijke observatie.

Journalisten
Journalisten zijn in principe generalisten; deskundig in het vergaren en verwoorden van nieuws. En hoewel er natuurlijk specialismen zijn (zoals economisch, politiek nieuws) blijven journalisten in zekere zin buitenstaanders.

En dat betekent dat inhoudelijke deskundigheid over een onderwerp wordt gemist. Wat meestal pijnlijk duidelijk wordt in artikelen die je leest over je eigen vakgebied.

Het betekent tegelijkertijd dat journalisten objectief kunnen zijn. Maar het vrijwel collectieve falen van de traditionele media in de periode na 11 september 2001 heeft dit aspect duidelijk ontkracht.

Tenslotte worden journalisten betaald voor wat ze doen. En dat maakt onafhankelijkheid en objectiviteit natuurlijk tot relatieve begrippen. Hoe was het ook weer: Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars…

Folksonomisten
Tja, belachelijk woord, en ook maar even bedacht naar aanleiding van de folksonomy. Maar in ieder geval de gigantische groep mensen die op een of andere manier bijdragen aan nieuws via de sociale media.

Mensen met een bepaalde deskundigheid, maar vaak zonder enige journalistieke achtergrond. Mensen die door eigen ogen verslag doen van datgene wat hen raakt of beweegt. Elk met hun eigen kleuring van de werkelijkheid.

En die kleuring wordt ter discussie gesteld in diezelfde sociale media. Want het het principe van The Wisdom of Crowds werkt daar als geen ander.

Toekomst?
Op dit moment zien we al kleine veranderingen in de traditionele media, maar ze beperken zich tot de randen van het nieuws. Zoals weerfoto’s bij het nieuws, gemaakt en opgestuurd door gewone mensen. Of de mogelijkheid om te reageren op de online nieuwsartikelen van journalisten.

Twee weinig indrukwekkende veranderingen die het nieuws interactiever, socialer moeten maken. Maar pas als media zich realiseren dat ze het nieuws moeten gaan faciliteren zullen zij zichzelf weer relevant kunnen maken.

En dat zou betekenen dat journalisten zich tot moderator om moeten scholen. Moderator van de discussie, door de juiste vragen te stellen. Tenslotte is dat wat ze vooral moeten hebben geleerd.

Geef een reactie