Medewerkers toegang ontzegd tot sociale netwerksites

Recruiters over de hele wereld maken steeds meer dankbaar gebruik van sociale netwerk sites. Deze sites groeien ook als kool, maar staan eigenlijk nog in de kinderschoenen. Een van de zaken die de laatste tijd steeds duidelijker wordt, is dat binnen deze netwerken niet alleen “goed willenden” actief zijn, zoals naar talent speurende recruiters, maar ook “cyber criminelen”.

Voor sommige bedrijven is dit aanleiding om medewerkers toegang tot sociale netwerken te ontzeggen. Is dit een kans of een bedreiging voor recruiters of slechts een fase in het volwassen worden van dit soort Web 2.0 ontwikkelingen?

Gen Y medewerkers vormen groter veiligheidsrisico

Op Siliconvalley.com is een bericht te lezen met de volgende titel: “Are social network crazed young people hazardous to business?”

In het bericht wordt melding gemaakt van een onderzoek onder 200 IT managers in de VS en Canada. Een van de uitkomsten was dat het gedrag van Gen Y medewerkers binnen Sociale Netwerken  "a security concern" vormen. Sociale netwerken zijn in toenemende mate onveilig.

Dit bericht sluit aan op eerder online bericht. Hierin wordt aangegeven dat Cybercriminelen sociale netwerksites “ontdekt” hebben.

…….. Online netwerken als Hyves, LinkedIn en Facebook zijn steeds vaker doelwit van cybercriminelen. De criminelen hebben uiteenlopende doelen: van het besmetten van computers met virussen tot het versturen van spam en phishingmails en het achterhalen van persoonlijke informatie. Ook ‘klassieke’ gegevens als telefoonnummers, emailadressen en geboortedata worden verkocht aan bijvoorbeeld buitenlandse callcenters. Uit onderzoek blijkt dat de marktprijs voor dergelijke informatie 40 euro per 500MB aan ongeordende data bedraagt………

Intel ontzegt medewerkers toegang tot sociale netwerk sites
In het bericht uit Silicon Valley wordt melding gemaakt dat deze ontwikkelingen voor sommige bedrijven, zoals o.a. Intel, aanleiding zijn om medewerkers toegang tot sociale netwerken te ontzeggen.

Men constateert dat via minder goed beveiligde de thuiswerkplek PC criminelen toegang krijgen tot bedrijfsnetwerken. Binnen sociale netwerken is bijvoorbeeld er onder meer (nog?) te veel vertrouwen bij het aanklikken van links.

Met alle risico’s op binnenhalen van “bedreigende” virussen e.d.

Het stelt bedrijven voor een dilemma, want in het artikel wordt ook erkend dat bedrijven profiteren van de sociale netwerken.

Linken met “foute” online kontakten
Overigens blijkt er aan het opbouwen van zoveel mogelijk links nog een heel ander “risico” verbonden te zijn.

De politie maakt ook gebruik van sociale netwerk sites. In de Computbale van 5 mei lezen we o.a.: 

"Wie veel vrienden heeft, heeft op die sites veel status. We kunnen kijken wie op internet een vriend van wie is en wat voor relatie zij hebben. Op die manier komen we mogelijk ook nieuwe personen tegen die we nog niet in beeld hadden. We zouden deze "nodale oriëntatie" bijvoorbeeld kunnen uitvoeren op bepaalde groepen verdachten. Bovendien komen we daarmee misschien tot strategieën om te voorkomen dat meelopers de overstap naar de criminaliteit maken."

Je zal als actief sociaal netwerkende recruiter maar gelinkt zijn met een alias of een contact van ene Willem H., dan kun je zomaar “verdacht” zijn of geweerd worden als “veiligheidsrisico”. Maar moeten dit soort ontwikkelingen aanleiding zijn om het sociaal netwerken op een laag/lager pitje te zetten? Een social media blogger stelde recentelijk:

………..”Traditional norms of privacy are falling away as the digital generation, and the young in particular, embrace the ethos of transparency, media sharing and, to some extent, GPS location awareness…….”

Spelregels continue in ontwikkeling
Waar het naar mijn idee in wezen om gaat is dat de positieve Web 2.0 ontwikkelingen, waar recruiters dagelijks voordeel van kunnen hebben, verlangen dat “we” er voor zorgen dat het internet “open” blijft.

Onze online vrijheid moet niet “gemanipuleerd of beknot” kunnen worden door criminelen of door ondernemingen / overheden / belangen groeperingen / technici etc.

De volgende clip is in dit verband aardig om te bekijken: 2012: The Year The Internet Ends

Interessanter is de lezing van Jonathan Zittrain over “The Future of the Internet”. naar aanleiding van zijn boek met dezelfde titel

Zittrain is een de meest vooraanstaande geleerden die zich bezig houden met de vrijheid van en op internet. Hij kijkt terug op de ontwikkeling van internet en laat in zijn lezing zien dat er voor de nabije toekomst mondiaal meer spelregels nodig zijn om de vrijheid op internet te waarborgen.

Na dit alles tot je genomen te hebben, is er wellicht weer de nodige stof tot nadenken over de te volgen strategie voor het gebruiken van internet voor het werven van kandidaten, nu en in de toekomst.

Geef een reactie

2 Comments