Onder je niveau werken verslechtert hersenfuncties

Heb je een baan onder je opleidingsniveau? Dan bestaat de kans dat je op de lange duur slechter ‘cognitief gaat functioneren’. Dat betekent zoveel als dat je hersens minder worden. Onderzoekers van de universiteit Maastricht toonden het aan. En publiceerden het een en ander.

Je cognitief vermogen past zich klaarblijkelijk aan aan het niveau van je werk. Andersom gaan mensen die ondergekwalificeerd zijn voor hun werk steeds betere cognitieve prestaties leveren dan mensen met een baan op hun eigen opleidingsniveau.

Onder- en overgekwalificeerden
Voor dit onderzoek, uitgevoerd onder 447 werkende lui, werkten economen samen met neuropsychologen. De onderzoekers maakten gebruik van gegevens uit de Maastricht Aging Study, een grootschalige studie naar cognitieve veroudering. Binnen deze groep was er op het eerste meetmoment bij 164 personen sprake van overkwalificatie, 88 mensen waren ondergekwalificeerd. Na zes jaar hadden zestien overgekwalificeerden en zeven ondergekwalificeerden werk op hun eigen opleidingsniveau.

Grote effecten
In de studie is gekeken naar de functies geheugen, verbaal vermogen, cognitieve flexibiliteit en snelheid van informatieverwerking. Uit de gegevens bleek dat bij mensen waar het functieniveau lager was dan hun opleidingsniveau na zes jaar de cognitieve vermogens sterker waren afgenomen dan bij mensen met een passende baan. Hoe groter het verschil tussen baanniveau en opleidingsniveau, des te sterker het effect. Na het afstuderen even een jaartje rust&bijbaantjes lijkt dus toch niet zo’n goed idee. Ik bel vriendin C. meteen op!

Lees meer:
Job-worker mismatch and cognitive decline.
Oxford Economic Papers 60 (2008), pp. 237-253
Andries de Grip, Hans Bosma, Dick Willems & Martin van Boxtel.

Geef een antwoord