De overheid 2.0, Ambtenaar 2.0

Als recruiters weten we dat werkenbijdeoverheid.nl tot de betere sites behoort.

Binnen de overheid zijn er velen die zien dat het internet veel kan betekenen in de relatie met de “buitenwereld”.

Wellicht nuttig om zo af en toe ook eens te kijken naar wat de overheid aan initiatieven neemt om de mogelijkheden van het internet beter te benutten.

Onlangs heeft staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zake en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer haar plannen bekend gemaakt voor “Overheid 2.0”. De brief gaat met name over hoe internetontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan een beter presterende overheid.

Recentelijk organiseerde haar ministerie een werkconferentie Overheid 2.0. Deze conferentie was min of meer het startschot voor het overheid 2.0 beleid voor de komende twee jaar. Op de conferentie stond het creëren van nieuwe ideeën voor een overheid 2.0 centraal. Het ministerie van BZK had een prijsvraag uitgeschreven voor goede ideeën voor nieuwe pilots waarin op concrete wijze door overheden gebruik gemaakt zou kunnen worden van web 2.0 technologie.

Michel Spekkers winnaar van deze prijsvraag zegt in zijn winnende inzending het volgende over de overheid op het internet:

‘…………..De ontwikkelingen op het internet zijn snel gegaan. Was het 15 jaar geleden een unicum om een website te hebben; vandaag de dag is het bijna ondenkbaar om er niet één te hebben. Het internet stevent er op af het meest belangrijke informatiekanaal te worden. Ook de overheidsinstellingen weten dat. Ze gebruiken het internet op allerlei fronten om hun nieuws en informatie toegankelijk te maken voor de burger. Elk ministerie, elke volksvertegenwoordiger, elke gemeente heeft tegenwoordig een website of een weblog.

Een snelle zoektocht op de websites die in beheer zijn van de ministeries levert zonder veel moeite ruim 250 domeinnamen op. Naar schatting zullen het er zelfs vele duizenden zijn. Dat zijn er een heleboel. En als ik bedenk hoeveel het ontwikkelen van een website kost, hoeveel mankracht er zijn gestoken in de realisatie van deze website dan slaat mij eerlijk gezegd de schrik om het hart ……………

……………… Het internet beleid van de overheid, al uw goede bedoelingen ten spijt, is jammer van het geld geweest. Het heeft de burger niet dichter bij de politiek gebracht, maar nog meer verwarring gezaaid. Zelfs op het internet is de overheid een ratjetoe van loketten, zijweggetjes en doodlopende straatjes……….

Voor online werving lijkt dit een bekend beeld. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen.

Ambtenaar 2.0 is een leuk initiatief. Er is ook een informatief boekje verschenen onder de titel Ambtenaar 2.0. Met name de wijze waarop het boekje Ambtenaar 2.0. wordt aangeboden laat ons weer een paar leuke Web 2.0 toepassingen zien. Vanzelfsprekend is het voor de digibeten “gratis” in boekvorm verkrijgbaar. Online  zijn er ook aardige dingen gedaan om de informatie toegankelijk te maken. Het boekje is niet alleen als PDF te downloaden, maar ook in Wiki vorm toegankelijk. Zo wordt er geïnteresseerden de mogelijkheid geboden om op de inhoud te reageren.

Er zijn ook een aantal tips te vinden die web 2.0 werken faciliteren. Hierbij vond ik een online tool dat ik nog niet kende Campfire. Hiermee kun je net alsof je in één kamer werkt in beslotenheid praten. Je kunt bestanden uitwisselen, plaatjes tonen, anderen uitnodigen in het gesprek, etc.

Vanuit Employer Branding optiek is www.Ambtenaar 2.0 naar mijn idee ook een goed initiatief. Zo op het eerste gezicht bezien is Ambtenaar 2.0 ontwikkeld vanuit de organisatie, door Web 2.0 bevlogen ambtenaren. Wellicht dat het daarom zo geschikt lijkt voor Employer Branding doeleinden.

Geef een reactie