RBI voorlopig niet verkocht

Logotype Totaljobs Group Het zat er natuurlijk al enige tijd aan te komen; maar de verkoop van Reed Business Information (RBI) ligt voorlopig in de ijskast.

En daarmee lijkt voorlopig een einde te komen aan de onzekerheid rondom de toekomst van Totaljobs. Na negen maanden zonder succes leuren van Reed Elsevier met haar business unit.

Dat laat onverlet dat Reed Elsevier van haar cyclische business unit af wil; maar niet tegen elke prijs. En die prijs was veel te laag geworden, volgens Sir Crispin Davies (CEO Reed Elsevier):

We believe the business has significantly more value to our shareholders than could be realised in a transaction at this time

Om een toekomstige verkoop mogelijk te maken zal in de komende tijd RBI zoveel mogelijk worden opgepoetst. En dat is in tijden van economische neergang natuurlijk geen prettig vooruitzicht voor de medwerkers van RBI. Want oppoetsen betekent in het algemeen snijden in de personeelskosten.

Het cyclische winkeldochtertje wordt dus zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt om in economisch betere tijden zo snel mogelijk te worden verkocht. Reed Elsevier zoekt weliswaar nog altijd naar een koper voor geheel RBO (voor zo’n $2 miljard), maar een verkoop in delen is nog steeds niet uitgesloten.

Voorlopig dus geen Careerbuilder of VNU die er met Totaljobs vandoor gaat. Jammer, het had zo leuk kunnen zijn. Maar wat niet is kan altijd nog komen. Ik heb geduld…

Geef een reactie

1 Comment