Sociale media: Nederland actief, Duitsland passief

flag_eu In een gisteren verschenen rapport beschrijft Forrester de ontwikkeling van sociale media in Europa. En wat blijkt; Nederland is het meest actieve landje; terwijl Duitsland verreweg de meeste inactieven kent.

Volgens Forrester zijn meer dan 70% van de online gebruikers in Nederland regelmatig actief met sociale media. En dat is toch heel erg veel.

Forrester hanteert de volgende onderverdeling bij haar onderzoek naar het gebruik van sociale media:

Social Technographics Ladder En op basis van deze onderverdeling ziet de participatie van Nederland en Duitsland er als volgt uit:Nederland en Duitlsland: Participatie in sociale media

Bijna 20% van de Nederlandse online gebruikers is ondertussen een creator. Hier zal overigens het uploaden van foto’s en video’s (YouTube) een groot aandeel in hebben.

Waar ondertussen dus nog maar 29% van de Nederlandse online gebruikers op geen enkele manier gebruik maken van sociale media is dat aandeel in Duitsland nog 53%. En dat is toch wel een gigantisch verschil.

Overigens is wel duidelijk dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse online gebruikers nog altijd vooral toekijkt (spectators) en zich inschrijven bij sociale netwerken (joiners)

In vergelijking met een jaar geleden is vooral het aandeel joiners (+13%) en spectators (+20%) sterk gegroeid. Waarbij tegelijkertijd het percentage inactives is terug gelopen van 46% tot 29%.

Met andere woorden; sociale media zijn een zeer dominante factor in onze online wereld geworden. En die dominantie neemt alleen nog maar toe.

En dat voorspelt weinig goeds voor vacaturesites…

Geef een reactie

5 Comments