Sociale media: niet uitsluitend voor de jeugd

flag_eu Ik heb gisteren al aandacht besteed aan een recent verschenen rapport waarin Forrester de ontwikkeling van sociale media in Europa beschrijft.

Vandaag wil ik nogmaals kort stilstaan bij dit rapport en bekijken hoe leeftijd van invloed is op de mate van participatie in sociale media.

Forrester hanteert de volgende onderverdeling bij haar onderzoek naar het gebruik van sociale media:Social Technographics Ladder En als we dan de participatiegraad per leeftijdscategorie bekijken zien we dit:

Forrester: participatiegraad per leeftijdscategorie Het is duidelijk dat jongeren aanzienlijk actiever zijn dan de oudjes; maar meer dan 50% van de leeftijdscategorie van 35 – 44 jaar doet iets met sociale media.

Voor diegenen binnen online recruitment die nog niet overtuigd waren van de mogelijkheden van sociale media is het hopelijk nu wel duidelijk. Zo’n 80% van de starters en 70% van de mensen die rijp zijn voor hun 2e of 3e baan zijn op sociale media te vinden.

Waar wacht je dus nog op?

Geef een antwoord