Hoe gaat het met de vacatures?

VacaturemonitorVandaag dan ook maar meteen de resultaten van de afgelopen maand en het vierde kwartaal van 2008. Wat betreft de aantallen nieuwe vacatures wel te verstaan.

De resultaten voor oktober en november gaven nog geen duidelijk beeld; maar er lijkt zo langzamerhand wel een beeld te onstaan. En da’s niet zo’n gezellig beeld.

De methode
Door het aantal nieuwe vacatures over de afgelopen 12 maanden bij elkaar op te tellen krijg je een getal dat is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Door dit iedere maand te doen krijg je dus een beeld van het aantal nieuwe vacatures in de tijd; waarmee een proxy voor de gezondheid van de economie wordt verkregen.

Een daling in het aantal vacatures suggereert een op handen zijnde afkoeling van de economie; een stijging laat een opwarming van de economie zien.

De resultaten
En dan het beeld van de afgelopen maanden. Want het begint toch wel redelijk duidelijk te worden:

Vacature aantallen per 12 maanden

Tenminste, er lijkt toch enige stabilisatie in het aantal nieuwe vacatures op jaarbasis te zijn. De daling van 2,1 miljoen naar 2 miljoen lijkt een nieuwe bodem te zijn; over de afgelopen drie maanden is hier relatief weinig verandering in gekomen.

Helaas zijn de tijden te onzeker om hieruit enige voorspelling te kunnen doen. Er zijn teveel ontslagberichten; en dat zal het ondernemersvertrouwen geen goed doen. Ik ga er dus voorzichtig vanuit dat we nog wel een verdere daling op jaarbasis zullen gaan zien.

Kwartaalresultaten
Nu december is afgesloten kunnen we ook meteen zien hoe het vierde kwartaal van 2008 het heeft gedaan ten opzichte van het vierde kwartaal van 2007:

imageNiet echt verwonderlijk; een daling van 23,1% in het vierde kwartaal van 2008 ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Bijna een kwart minder nieuwe vacatures; een zeer forse klap.

Conclusie
De daling in het aantal nieuwe vacatures is indrukwekkend en dat betekent niet veel goeds voor de komende maanden.  Ik ga er vanuit dat de bodem voorlopig nog niet is bereikt.

Geef een reactie

5 Comments
 • Marc Drees
  says:

  @Ronald:
  Het aantal nieuwe vacatures per jaar is niet meer dan een proxy voor hoe het land ervoor staat. Veranderingen in het volume zijn een signaal voor een veranderende economie. Niets meer, maar volgens mij ook niets minder.
  In die zin is het volgens mij een voldoende zorgvuldige bron van informatie; maar niet eentje die in isolement kan worden gebruikt om conclusies uit te trekken.

  Ik heb geen data over de gemiddelde invullingstermijn van vacatures en eventuele variaties daarvan in de tijd.

 • Marc Drees
  says:

  @Ronald:
  Jawel, dat heb je goed begrepen. Iets minder dan 2 miljoen weliswaar, maar toch.

  Het is overigens te verwachten dat in de komende maanden dit aantal fors zal eroderen. Met name als in de 2e helft van januari er geen sprake is van een steile groei in het aantal nieuwe vacatures. In januari 2008 was het aantal vacatures bijna 170.000; ik denk niet dat we hier dit jaar bij in de buurt zullen komen.

  De komende maanden zal dus blijken of het aantal nieuwe vacatures in de buurt van die 2 miljoen blijft of snel verdampt.