Vacatures per regio: muurvast!

VacaturemonitorWas de voorgaande aflevering al een ramp, de afgelopen week is dan een ramp in het kwadraat. Alles zit volstrekt muurvast.

Met de bittere kou buiten is ook de motor voor nieuwe vacatures volstrekt vastgelopen. Met als gevolg de slechtste resultaten sinds het begin van de meetperiode.

In een grafiek voor de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 51 - 1Gigantische dalingen dus, in alle regio’s:

  • Zuid-Nederland: –0,8%
  • West-Nederland: –1,0%
  • Oost-Nederland: –0,7%
  • Noord-Nederland: –0,5%

Nou maar hopen dat het nieuwe jaar enig herstel zal gaan laten zien. Hoewel ik er maar niet mijn adem voor zal gan inhouden…

Het beeld voor de langere termijn? Een bloedbad:

Vacatures per regio: week 22 - 1 Ja, ik weet het. Om spontaan een winterdepressie van te krijgen. Maar ik kan het niet mooier maken dan het is. Maar laten we hierbij in ogenschouw nemen dat het eind van het jaar altijd de slechtste periode is. Ook al is dat misschien wishful thinking.

De eerste volle week van januari is ook meteen de eerste week dat iedereen (?) weer aan het werk is. En dat zou toch een beetje beter beeld moeten geven. Hoop doet leven!

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie