Monster Employment Index. Wat zegt die eigenlijk?

Monster Employment Index We komen niets tekort als het om cijfers gaat die iets over de ontwikkeling van de werkgelegenheid zeggen. Zo hebben we Nielsen, JobFeed en de Monster Employment Index (MEI).

De vraag is alleen wat die verschillende cijfers allemaal zeggen. Het leek me daarom aardig om een keer een rondje te maken. En vandaag wil ik kort stilstaan bij de MEI.

Wat is de MEI eigenlijk? Volgens Monsterboard is het een barometer voor de online arbeidsmarkt in vijf Europese landen: Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Zweden

En hoe werkt die barometer? Nou, meer dan 1.400 Europese representatieve carrièresites en HR secties van websites van bedrijven worden geraadpleegd.

Het is niet bekend welke sites per land worden geraadpleegd. Dat is op zich vervelend. Het is te verwachten dat vacaturesites een dominante invloed hebben op die barometer. Tenslotte hebben vacaturesites een veel groter volume aan vacatures dan de gemiddelde wervingssite.

Intermezzo
Nederland is een uniek landje. We hebben de meest ‘volwassen’ uitzendmarkt ter wereld. En dat betekent dat een deel van onze arbeidsmarkt heel makkelijk kan meedeinen met een krimp of expansie van de economie.

Uitzenders zijn grote klanten van vacaturesites. Dus bestaat een substantieel deel van de vacatures uit uitzendbanen.

Waarom ik hier zo diep op inga? Omdat het risico bestaat dat hiermee een vertekend beeld onstaat van de daling van het aantal banen als je de vacatures van uitzenders en vacaturesites in combinatie zou beoordelen.

Tenslotte trekken uitzenders als eerste hun banen terug. zowel van hun eigen site als van de grote vacaturesites.

En dan is er nog een andere factor. Bedrijven (niet alleen uitzenders) plaatsen hun vacatures op meerdere sites. Maar in tijden van tegenspoed wordt een vacature op minder sites geplaatst. Tenslotte is zo’n plaatsing niet gratis; dus daar valt wat te besparen.

Deze ontwikkelingen in samenhang betekenen dat bij een neergang van de economie het aantal banen op vacature- en wervingssites beduidend sterker daalt. En helemaal in een land met een hoog percentage uitzenbanen.

MEI resultaten
De vraag is natuurlijk of de MEI een goede proxy is voor de werkelijke veranderingen in de Nederlandse arbeidsmarkt. Of dat de impact van uitzendbanen en doublures een extremer beeld schetsen.

Ik heb geen informatie gevonden over de wijze waarop de MEI wordt samengesteld. Wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat een vacature op meerdere sites wordt gepost? En wordt er zich rekenschap van gegeven dat Nederland een zeer volwassen uitzendcultuur heeft die sterk doorwerkt in de aantalswijzigingen op vacaturesites en daardoor een sterkere reactie toont in de index?

De MEI is een proxy voor de stand in het land, zoveel is zeker. Maar ik heb onvoldoende duidelijkheid of de MEI zich voldoende rekenschap geeft van bovenstaande overwegingen. Het feit dat er geen melding wordt gemaakt doet vermoeden van niet.

Overigens wordt die MEI gemaakt door een team van acht fulltime onderzoekers. Dat is een behoorlijke ploeg…

Volgende keer probeer ik te begrijpen hoe Nielsen haar cijfers bepaalt.

Geef een reactie

5 Comments
 • Bas van de Haterd
  says:

  Krijg net perbsericht van Nielsen. 90% van alle vacatures die ze gemeten hebben staan online. Als ik daar de jobfeed cijfers zelfs op los laat, komt ik op 96% die online staat. Dus 96% van alle vacature advertenties staat online al… dus cijfers van het CWI lijken voor geen meter te kloppen.

 • Arno
  says:

  Onderzoek uitgevoerd door Ecorys en Heliview.
  Totaal gaat om 1,4 miljoen vacatures (voor vast) over 2007.
  Zij zeggen dat iedere vacature op 2,11 verschillende kanalen wordt uitgezet waarbij internet er één 1.
  De relaties tussen de kengetallen zijn wat fuzzy, maar geeft wel een wat bredere blik op de arbeidsmarkt dan alleen de online vacaturebanken die monster meeneemt.

 • Marc Drees
  says:

  @Arno:
  Ik vraag me af in hoeverre CWI een betrouwbaar beeld weet te schetsen van het vacaturevolume dat op Internet verschijnt. Mogelijk hebben ze de NOA fantoompil geslikt.

  Het vacaturevolume wat op jaarbasis op Internet verschijnt is ongeveer 2 miljoen over de afgelopen 12 maanden (Gebaseerd op de cijfers van JobFeed). Als dat 29% van het totale vacaturevolume zou zijn, betekent dat een totaal volume van zo’n 6,5 miljoen vacatures op jaarbasis.

  En dat lijkt me zeer, zeer onwaarschijnlijk.

 • Arno
  says:

  Uit een onderzoek van het CWI (alweer eind 2007) wordt gesteld dat slechts voor 29% van de vacatures internet wordt ingeschakeld en dat internet uiteindelijk slechts voor 12% van de vacaturevervullingen verantwoordelijk is. Wat is de impact van veranderingen (42% is nog print volgens CWI) op de inzet van kanalen?
  Denk dat we de cijfers van Monsterboard niet teveel macrowaarde moeten toekennen.