Mobiel online recruitment. Wie, wat en wanneer

Nationale Vacaturebank: iPhone applicatie In relatie tot de recente introductie van een iPhone applicatie door Nationale Vacaturebank en de voorspelling van Bas over de toekomst van mobiele applicaties is het leuk om te kijken wat Forrester daar over te melden heeft.

En dat is heel wat. Waarbij het natuurlijk niet verwonderlijk is dat er forse verschillen tussen de verschillende generaties bestaan.

Want dat ziet er zo uit:

Forrester: gebruik van mobiel InternetNou zijn er nogal uiteenlopende antwoorden samengevoegd (at least monthly, at least weekly en at least daily) maar de trend is duidelijk: Gen Y en Gen X lijken wel wat voor mobiele internet applicaties te voelen; Babyboomers veel minder.

Overigens hebben alle leeftijdscategorieën bezwaren die de groei van mobiel Internet lijken tegen te houden.

De jongere generaties vinden mobiele applicaties te langzaam; oudere generaties hebben vooral problemen met de gebruiksvriendelijkheid van de telefoon.

Geef een reactie