Uitzendcijfers zijn economische indicator. Goh…

genius Na uitgebreid onderzoek is de volgende, voor mij volstrekt onvoorspelbare conclusie getrokken: Uitzendwerkcijfers zijn belangrijke indicator voor voorspellen economische conjunctuur

Het is niet te geloven… Wie had dat nou verwacht. Ik viel bijna van mijn stoel van verbazing. En dat daar onderzoek voor nodig is…

Maar goed, los van al mijn cynisme hebben de onderzoekers ook nog wat zinnigs te melden. Ze vinden namelijk dat de uitzendcijfers om drie reden heel waardevol zijn:

  1. De cijfers eenvoudig te interpreteren. Bij economische groei worden meer uitzendkrachten ingehuurd; wanneer de economie achteruit gaat verliezen uitzendkrachten als eerste hun baan.
  2. Op de tweede plaats zijn de uitzendcijfers in Nederland algemeen beschikbaar en worden deze gegevens maandelijks geactualiseerd.
  3. Als laatste toont literatuur en onderzoek aan dat er een sterk verband is tussen uitzendwerk en de conjunctuur.

Daarom vinden de onderzoekers dat uitzendcijfers als een belangrijke economische conjunctuur indicator moet worden gebruikt.

En hun artikel bevat ook nog deze fraaie grafiek van de Nederlandse situatie over de afgelopen drie decennia:

imageDe donkerblauwe lijn toont het volume aan uitzendwerk, de lichtblauwe lijn de reguliere werkgelegenheid. Waarbij dus zeer fraai is te zien dat het uitzendwerk in het algemeen eerder (maar ook heftiger) reageert dan de werkgelegenheid.

Waarmee dus is aangetoond wat we allemaal allang weten. Dat de uitzendbranche een early warning systeem is voor de economie. Lang leve de wetenschap!

Geef een reactie

8 Comments