Nielsen cijfers onbetrouwbaar?

Naast de algemeen economische droevenis is CBS vandaag ook gekomen met meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van de vacatures. Met als belangrijkste informatie:

Er zijn veel minder vacatures ontstaan. In het vierde kwartaal van 2008 ontstonden 204 duizend vacatures, 56 duizend minder dan een jaar eerder.

Een daling van 21,5% in het aantal nieuwe vacatures dus.

En dat cijfer is buitengewoon interessant. Want het is nu eindelijk mogelijk om de cijfers van Nielsen, JobFeed en CBS met elkaar te vergelijken.

Dit zijn de percentages die deze drie partijen weten te melden op basis van een vergelijking tussen het 4e kwartaal van 2008 met hetzelfde kwartaal van 2007:

 • CBS: –21,5%
 • Nielsen:  -15,1%
 • JobFeed: –23,1%

In alle gevallen gaat het om nieuwe vacatures.

De cijfers van CBS en JobFeed liggen opvallend dicht bij elkaar terwijl Nielsen hier heel sterk van afwijkt. Hoewel dit niet automatisch een diskwalificatie is van de Nielsen cijfers stelt het wel zeer grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid.

Dit wordt nog eens versterkt door de wijze waarop Nielsen haar data verzameld (steekproefsgewijs). Blijkbaar is dit eenvoudigweg onvoldoende om tot een juiste beoordeling van de feitelijke situatie te  komen.

Gezien de geringe afwijking tussen de CBS en JobFeed cijfers en het feit dat de cijfers van JobFeed uiterlijk een week na het einde van een maand beschikbaar zijn laat voor mij weinig twijfel bestaan.

Wil je een early indicator van de stand van de economie op basis van de vacature-ontwikkeling dan is JobFeed een uitstekende keuze.

Disclaimer:
Ik heb geen enkele zakelijke relatie met JobFeed of Textkernel. Ik gebruik de JobFeed database om wekelijks de groei/afname van het vacature-aanbod te rapporteren.

Geef een reactie

10 Comments
 • Marc Drees
  says:

  @Barry:
  Het aantal personeelsadvertenties is natuurlijk wel een proxy voor het aantal nieuwe vacatures. En dat is het frappante van deze cijfers. Want JobFeed verzameld dagelijks nieuwe online advertenties van vacature- en wervingssites.

  Verder gaat er straks een e-mail naar je toe, want het is inderdaad zinvol om eens met elkaar te praten.

 • Bas van de Haterd
  says:

  Cijfers zijn inderdaad niet goed vergelijkbaar, aangezien Nielse advertenties registreert en dus ook aan dubbeltellingen doet. Nu vallen die momenteel waarschijnlijk veel meer weg, waardoor je juist een grotere daling zou verwachten, geen kleineren.

  Deze vergelijking rechtvaardigt misschien niet de conclusie dat de Nielsen cijfers onbetrouwbaar zijn, hoewel je toch moet zeggen dat het opvallend is hoe vreemd jullie cijfers meestal zijn in verhouding met alle andere die er zijn. Want inderdaad is deze discussie al vaak geweest, met veel onderbouwing, maar heb ik nooit een goed argument van Nielsen gehoord waarom de cijfers niet onbetrouwbaar zijn. Want iedere keer stel je dat je iets anders meet, stellen anderen dat het daarom juist de andere kant op zou moeten en blijft de rest van de reactie van jullie kant uit.

  En je hebt mijn mail adres zeker, dus er staat je niets in de weg om inderdaad contact op te nemen als je iets uit wilt leggen. Echter denk ik dat in veel gevallen het niet gaat om meer duidelijkheid scheppen (want in mijn geval weet ik redelijk goed hoe jullie cijfers in elkaar zitten), maar om hoe je ze zou kunnen verbeteren. Daar wil ik best bij helpen, dat heb ik al eerder aangeboden.

 • Berry Punt (Nielsen)
  says:

  De cijfers die Nielsen rapporteert gaan niet over het aantal nieuwe vacatures, maar over het totaal aantal personeelsadvertenties. Daarnaast voert Nielsen geen steekproef uit, maar registreert Nielsen dagelijks de personeelsadvertenties in ruim duizend media in m.n. print en online. Nielsen komt in het 4e kwartaal uit op een daling van 15% van het totaal aantal personeelsadvertenties, CBS en Jobfeed op resp. 21,5% en 23,1%. 
   
  Het CBS meldt een daling van het aantal nieuwe vacatures, niet het totaal aantal vacatures. Zonder de cijfers van Jobfeed en CBS in twijfel te trekken, rechtvaardigt het feit dat de cijfers van Jobfeed en CBS op elkaar ‘lijken’ niet de conclusie dat de cijfers van Nielsen dan onbetrouwbaar zijn. Vooral niet omdat CBS zich baseert op het aantal nieuwe vacatures en niet op het totaal aantal vacatures. De basis van de cijfers van de drie partijen is zoals ik al eerder heb uitgelegd, verschillend.
   
  @ Marc: ik heb je eerder al uitgenodigd contact met mij op te nemen omdat deze discussie al vaker is gevoerd en er nog steeds onduidelijkheid heerst, maar daarop heb ik nooit iets gehoord. Ik nodig je bij deze nogmaals uit eens persoonlijk contact met mij op te nemen.
   

 • Marco Hendrikse
  says:

  @Marc; waar dat deze cijfers gedateerd zijn. Maar in de sebsctoren gww (grond-, weg- en waterbouw) en de afbouw / afwerking (installatie, stucken, ed) gaat het nog redelijk. Al zal in deze laatste sector de klap natuurlijk ook gaan komen omdat er een heleboel projectne on hold staan.

 • Marc Drees
  says:

  @Marco:
  Ik vraag me oprecht af in hoeverre de bouw nog steeds op deze vacaturegraad zit. Het aantal nieuwbouw projecten wat ondertussen op ijs staat is niet meer te tellen. Ook hier is natuurlijk de informatie behoorlijk gedateerd.

 • Marco Hendrikse
  says:

  @Marc. We zijn het eens hoor. Ik heb zelf nog een blog geschreven Bouwondernemingen versus Statistiekbureau. De bouwondernemers eisten onmiddelijke steun van het kabinet omdat het zo slecht ging. Vergeer van het CBS meldde toen nog dat de vacaturegraad (het aantal openstaande vacatures per duizend banen) in de bouw op recordhoogte lag. Hij kon natuurlijk ook niet anders, want had alleen de beschikking over cijfers van enkele maanden terug. En in tijden met ‘extreme’ veranderingen, geeft dat wel eens een vertekening van de werkelijkheid. 

  Nog een laatste opmerking ter nuancering. De vacaturegraad in de bouw is afgenomen van 43 naar 31. Gemiddeld ligt de vacaturegraad in Nederland op 23. De bouw heeft dus nog relatief veel openstaande vacatures.

 • Marc Drees
  says:

  @Marco:
  Natuurlijk is CBS ook niet volledig; maar veel uitgebreider dan hetgeen Nielsen doet. Alledrie de partijen leveren proxy’s voor de werkelijkheid; maar de wijze waarop Nielsen dit doen is mijns inziens het minst betrouwbaar. Langere termijn cijfers zullen uiteindelijk het beeld dat nu is ontstaan moeten bevestigigen danwel ontkrachten.

  Maar zelfs bij een vergelijkbare betrouwbaarheid heeft JobFeed natuurlijk een ongekend voordeel. De gegevens zijn vrijwel direct na afloop van een maand beschikbaar. En dat is iets wat Nielsen en CBS absoluut niet kunnen.

 • Marco Hendrikse
  says:

  @ Marc, bedenk wel dat ook de cijfers van het CBS door middel van een steekproef verkregen zijn. Het CBS meet het aantal vacatures door een enquete onder ruim 25.000 bedrijven. Een behoorlijke steekproef dus, maar natuurlijk altijd met iets van onnauwkeurigheid.
  Natuurlijk blijft wel jouw conclusie staan dat de cijfers van Nielsen behoorlijk afwijken.