Hou rekening met zorg om privacy

surveillance_camera Meer dan 80% van gebruikers zegt zich zorgen te maken zijn over online privacy. Dat is althans de uitkomst van een onderzoek uitgevoerd door Burst Media. En dat is een natuurlijk een fors aantal!

Daarbij komt Burst Media met twee inzichten in mijn optiek zeer de moeite waard zijn:

  • De meeste gebruikers denken te weten dat hun surfgedrag wordt geregistreerd
  • Gebruikers willen hun privacy niet opgeven in ruil voor relevantere advertenties

Ik word gevolgd; maar ik weet het
Dat eerste inzicht betekent dus dat een groot aantal gebruikers zich ervan bewust is dat bepaalde kenmerken en hun surfgedrag worden geregistreerd:

Hierbij staat PII voor Personally Identifiable Information, en Non-PII dan natuurlijk voor Non-Personally Identifiable Information.

Opvallend is dat de mate waarin gebruikers websites hiervan ‘verdenken’ toeneemt met de leeftijd. Zijn oudjes nou minder naïef of juist achterdochtiger?

Relevante advertenties? Nee bedankt
Dit inzicht is vele malen opvallender; want dit had ik absoluut niet verwacht. Want het percentage gebruikers dat het wel goed vindt dat websites gegevens verzamelen in ruil voor relevantere advertenties ligt tussen de 20% – 25%. En dat percentage is vrijwel gelijk over alle leeftijdsgroepen:

Het percentage dat het hiermee oneens is neemt wel duidelijk toe met de leeftijd; van 44% bij de jongste leeftijdsgroep tot bijna 60% bij de oudste categorie.

Conclusie
Er is niet zelden een gat tussen wat mensen zeggen en mensen doen. En volgens mij is dat gat behoorlijk groot als het om online privacy gaat. Maar dat laat onverlet dat als mensen zeggen dat ze bezorgd zijn om hun online privacy je als site er heel veel aan kan doen om die zorg direct aan het begin weg te nemen.

Door helder aan te geven wat de essentie van het privacy beleid is. En door duidelijk een verwijzing naar een (eveneens leesbaar) privacy beleid te bieden. En natuurlijk ook door een verzameling van persoonsgegevens bij het CBP aan te melden!

O ja, en doe die gebruikers een plezier, gooi ze voor de verandering eens niet dood met advertenties. Vette kans dat gebruikers dan ook niet afhaken op jouw site…

Geef een reactie