Nieuwe vacatures, fictief of echt?

puzzled Op basis van de cijfers van JobFeed is sprake van een daling van 20% – 25% in het aantal nieuwe online vacatures ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar.

Voorlopig lijkt deze daling structureel te zijn. En ongetwijfeld het gevolg van de economische recessie waarin we ons op dit moment bevinden. Desondanks is er nog altijd een enorm aantal openstaande vacatures.

Waarbij het voor mij een vraag is in hoeverre het volume aan nieuwe vacatures een accurate afspiegeling is van de werkelijke situatie. Volgens mij zijn er twee tegengestelde bewegingen.

Even in de wachtstand
Er zullen een groot aantal bedrijven zijn die op dit moment het hoofd tussen de schouders trekken en voorlopig alle werving van nieuw personeel hebben bevroren. Afwachten is het devies. De vraag is hoelang bedrijven dit kunnen volhouden.

Als de economie blijft tegenzitten is er natuurlijk een kans dat het werkaanbod afneemt. Maar dat wil niet zeggen dat het volume in iedere bedrijfstak daalt. Waardoor bedrijven alsnog hun wervingsinspanningen moeten reanimeren.

Doen alsof alles goed gaat
Aan de andere kant zullen er bedrijven zijn die fictief adverteren. Omdat ze nou eenmaal een volumecontract met een vacaturesite hebben. En/of omdat ze hun concurrenten en opdrachtgevers willen laten zien dat ze nog altijd goed bezig zijn.

Dit zijn natuurlijk vooral de intermediairs, waarbij uitzenders qua volume waarschijnlijk de grootste impact zullen hebben.

Het resultaat?
Het is natuurlijk volstrekt onzeker of deze twee bewegingen elkaar opheffen in termen van het aantal nieuwe vacatures dat wekelijks door JobFeed wordt geregistreerd.

Voorlopig hou ik het er maar op dat ze elkaar min of meer opheffen. Veel kleine werkgevers die even niets doen, en een aantal grote intermediairs die stommetje spelen.

Geef een antwoord