Vacatures per regio: een pas op de plaats

Vacaturemonitor Nadat vorige week er vooral groei kon worden gemeld is het deze week vooral stilstand en minimale vooruitgang. Het lijkt erop dat de vacaturemotortjes even in z’n vrij zijn gezet.

En stilstand kan wel eens achteruitgang voorspellen. Eens te meer omdat de weken 6 en 7 ( het is nu week 9) behoorlijk goede weken waren. Volgende week kunnen we daar dus wel eens de wrange vruchten van plukken:

In een grafiek voor de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 6 - 8En dit beeld toont een groei in Noord-Nederland (+0,1%) en West-Nederland (+0,1%), terwijl de andere twee regio’s stil blijven staan. Waarbij Oost-Nederland voor de tweede achtereen volgende week niet beweegt.

Het langere termijn beeld ziet er als volgt uit:

Vacatures per regio: week 22 - 8Het lijkt er op dat we voorlopig ene plateau heben bereikt. Noord- en Oost-Nederland zitten zo’n beetje op het niveau van afgelopen zomer en het ziet er niet naar uit dat we hier verdere groei zulen zien.

West- en Zuid-Nederland zitten iets onder het zomerniveau maar ook hier lijkt de rek er redelijk uit. De vraag is vooral wat de komende weken zullen brengen. En met de berichten van het CPB en de daarop volgende doom en gloom van alle talking heads is dat vast een daling..

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie