CareerXroads rapport 2008

Gerry Crispin Gerry Crispin (oprichter van CareerXroads) is een icoon binnen de Amerikaanse staffing en recruitment wereld. Die status is mede te danken aan de jaarlijkse rapportage van CareerXroads: Annual Source of Hire Study.

En ook dit jaar heeft CareerXroads een studie gedaan naar de manieren waarmee grote bedrijven proberen aan nieuwe medewerkers te komen. En dat geeft een interessant beeld.

Waarbij op voorhand wel een forse kanttekening gemaakt moet worden. Allereerst is uitsluitend gekeken naar bedrijven met meer dan 5.000 werknemers. Ten tweede is het aantal respondenten (45 bedrijven) wel een ongekend laag aantal als we dit afzetten tegen de omvang van de Amerikaanse economie.

Overigens waren deze 45 bedrijven gezamenlijk verantwoordelijk voor het invullen van meer dan 300.000 vacatures in 2008. Waarbij bijna 40% werd ingevuld door eigen medewerkers. De resterende 60% moet dus extern worden geworven.

Het resultaat is dus vooral een beeld van de manier waarop bedrijven personeel werven en is zeker geen respresentatie van de manier waarop de VS dat doet.

De top 5 kanalen zien er volgens CareerXroads zo uit:

Top 5 wervingskanalen volgens CareerXroads

De categorie Overig (10,1%) is buiten beschouwing gelaten

En die top 5 is al sinds 2005 hetzelfde. Zelfs de verhoudingen tussen de verschillende kanalen is amper veranderd. Waar referrals natuurlijk voor zowel grote als kleine bedrijven werken is het zeer waarschijnlijk dat de dominante positie van wervingssites vooral voorbehouden is aan grote bedrijven.

Hoewel het onderzoek ook vermeld dat wervingssites in principe destination sites zijn en niet noodzakelijkerwijs de eerste keus van een werkzoeker. Tenzij er sprake is van een cross-over van een bezoeker die voor de producten/diensten van een bedrijf naar de site kwam en alsnog even bij de vacatures gaat buurten.

Wat overigens een zeer interessante vraag opwerpt: Hoeveel bedrijven meten welk percentage bezoekers aan hun wervingssite van de eigen site afkomt? En waar die dan vandaan kwamen?

Verder laat het rapport een sterk afname van de rol van Werving & Selectiebureaus zien. Van 5,2% in 2006 naar 2,7% in 2008.

Geef een reactie

2 Comments
  • Arno
    says:

    Marc, interessant rapport ondanks de kleine steekproef.
    Wat je verder niet bespreekt, maar ook interessant is, is de enorme stijging van interne transfers (van 28 naar 38%). Ook een vorm van recruitment, weet jij of hier ook andere (Nederlandse) onderzoeksgegevens over bekend zijn?