Vacatures per regio: zwaluw of dooie mus?

VacaturemonitorDeze keer een beetje een gemixed beeld, hoewel de overheersende trend wel naar beneden wijst. Maar er is één regio die niet meedoet aan de malaise: Oost-Nederland. Deze regio laat zelfs een kleine groei zien.

Is het een eerste signaal van een kentering of slechts de overbekende zwaluw? Hoewel positief ingesteld ga ik voorzichtigheidshalve toch maar uit van het laatste. Anders word ik misschien maar blij van een dooie mus.

In een grafiek voor de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 8 - 10  En dat betekent een glijpartij voor drie van de vier regio’s:

  • Zuid: –0,2%
  • West: –0,1%
  • Oost: +0,2%
  • Noord: –0,1%

Oost-Nederland weigert dus even mee te doen in de malaise; Zuid-Nederland blijft helaas de snelste daler. Waardoor op dit moment Oost-Nederland de regio is die na West-Nederland de meeste banen schept.

Het langere termijn beeld ziet er als volgt uit:

Vacatures per regio: week 22 - 10

En daar is dus fraai te zien hoe de lijnen van Oost- en Zuid-Nederland elkaar kruisen. Maar dat is natuurlijk niet echt fraai… Zuid-Nederland ziet nu echt diep onder het niveau van afgelopen zomer.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een antwoord

2 Comments