Iedereen … drempelvrij!

Drempelvrij Ras, leeftijd, geslacht en levensovertuiging mogen geen van allen als argument voor het afwijzen van een sollicitant worden gebruikt. Maar werkzoekers met een bepaalde beperking mogen zonder pardon worden geweerd.

Althans, van de vacature- of wervingssite. Want de meeste sites houden amper rekening met deze groep werkzoekers. Met als gevolg een (mogelijk) onbedoelde selectie aan de voordeur.

Hoezo equal opportunity? Hier is sprake van een ongelijkheid op basis van een bepaalde beperking. En er zijn nogal wat beperkingen die het volledig gebruik van een website negatief kunnen beinvloeden:

  • Visuele beperkingen. Hieronder vallen vanzelfsprekend blindheid, maar ook ernstige beperkingen van het zicht en kleurenblindheid. 
  • Motorische beperkingen. Beperkingen of onvermogen in het gebruik van de handen. Hierbij moet je onder meer denken aan trillende handen (bv. bij Parkinsons), verlies van fijne motoriek, traagheid van spieren, etc.
  • Beperkingen van het gehoor. Doofheid of hardhorendheid.  
  • Toevallen. Epileptische aanvallen die worden getriggerd door stroboscopisch of flitslicht.
  • Cognitieve beperkingen, leermoeilijkheden. Wat een impact heeft op geheugen, spanningsboog, probleem oplossend vermogen, logisch denken, etc.

Hmmm…. hoeveel vacature- en wervingssites geven thuis als het om dit soort beperkingen gaat? Het korte antwoord is: een handvol. En dat terwijl er richtlijnen zijn die websites kunnen volgen om werkzoekers met beperkingen alsnog een fatsoenlijke ervaring te bieden.

Sites van overheden schijnen per 31 oktober 2010 allemaal drempelvrij te moeten zijn. Een zeer ruime tijd om de nogal eenvoudige aanpassingen te maken die hiervoor nodig zijn.

Maar voor vacature- en wervingssites bestaat er geen enkele deadline. En dat terwijl de Wet gelijke behandeling )op grond van handicap of chronische ziekte) met voeten wordt getreden. Heel merkwaardig…

Geef een reactie