Vacatures per regio: vooral dalingen

VacaturemonitorTja, nadat de vorige week een buitengewoon zonnig beeld kon worden geschetst is het deze  keer toch een stuk druileriger. Alles daalt; met uitzondering van het Zuiden. Daar is sprake van een zeer lichte groei.

Daarmee wordt de groei van vorige week dus vooral teniet gedaan, wat natuurlijk geen nieuws is waar we op zitten te wachten. Die derde zwaluw waar ik op zat te hopen is dus nog niet gekomen. Het zomert zeker nog niet…

In een grafiek voor de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 10 - 12Slechts 1 regio met lichte groei (Zuid-Nederland); de rest laat een daling zien:

  • Zuid: +0,1%
  • West: -0,3%
  • Oost: -0,2%
  • Noord: -0,1%

Het langere termijn beeld ziet er als volgt uit:

Vacatures per regio: week 22 - 12

Nou, Zuid Nederland heeft Oost-Nederland weer ingehaald, maar dat komt vooral door de daling van laatstgenoemde regio. Verder valt natuurlijk vooral de daling van West Nederland op; en dat is toch de regio met de grootste vacaturemotor.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie