Ziekteverzuim in 2008. Met als winnaar: de overheid…

first_aid Jawel, vandaag publiceerde het CBS de verzuimcijfers over 2008. En de overheid heeft de meer dan dubieuze eer om met het hoogste ziekteverzuim te komen: 5,6%. Hoe is het toch mogelijk…

Het bedrijfsleven laat een trend zien die mogelijk aangeeft waardoor de overheid zo ziekmakend is. Want waar bedrijven met meer dan 100 werknemers een verzuim van gemiddeld 5% tonen, is dit bij het MKB slechts 3,4%. Een verschil van 1,6%!

De overheid, als grootste werkgever, heeft dus last van het big company syndrome. Of was het nou sick company syndrome? Hoe het ook zij; hoe groter, hoe zieker.

Het grote verschil is natuurlijk dat de overheid belastinggeld verprutst met zo’n hoog ziektepercentage; terwijl echte bedrijven slechts hun eigen geld verbranden. Dom natuurlijk; maar daar heeft verder niemand last van.

De overheid heeft mijns inziens een morele plicht om haar verzuimcijfers op het laagste niveau in Nederland te brengen. En dat is 2,9%. Gerealiseerd door de bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij. Bepaald geen bedrijfstak waar je met een ‘griepje’ in bed blijft liggen.

Wil de overheid dit percentage halen, dan moeten ze dus hun verzuim tot bijna de helft terug dringen. Dat lijkt me in tijden van economische tegenspoed een meer dan fatsoenlijk streven. En van belang voor iedere belasting betalende Nederlander.

Geef een reactie