Print is dead: nu ook met cijfers!

grave In een nogal angstaanjagende posting wordt het alternatief van betaalde content voor dagblad uitgevers de nek omgedraaid. Deze posting is in al zijn kille becijfering een wake-up call voor uitgevers: betaalde content gaat niet werken!

Het rekenwerk is feitelijk buitengewoon simpel. Maar daarom niet minder schokkend. Want hoewel print al onafwendbaar op het ravijn afstormt; betekent het dat ook de online versie van de krant op weinig toekomst hoeft te rekenen.

Het rekenmodel
Het rekenmodel gaat uit van de volgende cijfers van krantensites over 2008 in de VS:

  • Online omzet:  $3,1 miljard (advertentie inkomsten)
  • Aantal unieke bezoekers: 67 miljoen per maand.

Deze bezoekers gingen vrijwel zonder uitzondering naar gratis content.

Het rekenmodel bevat verder een aanname over de reductie van het aantal unieke bezoekers per maand in relatie tot de hoogte van een gemiddeld maandbedrag:

  • $ 1 leidt tot 30% minder bezoekers
  • $ 2 leidt tot 50% minder bezoekers
  • $ 5 leidt tot 70% minder bezoekers
  • $ 10 leidt tot 90% minder bezoekers

Dat deze aannames niet geheel gebakken lucht zijn wordt door de auteur ondersteund met de volgende

[…] the New York Times’s 2005-2007 Times Select experiment drew 227,000 paying customers at an average of about $3.70 a month […] at a time when the Times’s free content was drawing 13 million unique visitors a month — a conversion rate of less than 2 percent

Oftewel, bovenstaande aannames kunnen zelfs als buitengewoon vriendelijk worden beschouwd. De werkelijkheid zou wel eens een stuk minder prettig kunnen zijn…

Verder wordt aangenomen dat de daling van advertentie-inkomsten vergelijkbaar is met de daling van het aantal unieke bezoekers. Wat volgens de auteur een vriendelijke aanname is.

De resultaten
Nou, genoeg gereutel; wat leveren al deze cijfers op als resultaat? In onderstaande grafiek zijn de verschillende betaalmodellen op de X-as uitgezet; de totale omzet is op de Y-as weergegeven. Als vergelijking is het huidige (uitsluitend reclame inkomsten) model ook getoond:

imageAi! Hier is maar één conclusie mogelijk: Als krantensites voor hun content geld gaan rekenen is het effect dus negatief. En hoe meer ze rekenen, des te groter dat effect.

De krantensites zitten in een typische Catch-22 situatie. Tenslotte dalen hun inkomsten uit reclame-inkomsten omdat classifieds (rubrieksadvertenties) niet op krantensites hoeven te staan. Er zijn betere plekken te vinden voor dit type advertenties.

Maar om hun dalende (print)inkomsten op te vangen kunnen ze geen betaalmodel introduceren. Want daardoor zouden de inkomsten nog verder dalen.

Conclusie?
Als uitgever van nieuws ziet de toekomst er dus bijzonder somber uit. Want zowel in print als online lijkt er geen rendabel business model beschikbaar. De vraag die overblijft: Hoe gaan we binnenkort onze dagelijkse portie nieuws binnen krijgen?

Ik zou als nieuwsaggregator maar druk op zoek gaan naar gratis bronnen (hoor ik daar iemand weblogs roepen…?). Want kranten(sites) zijn er straks niet meer. We gaan in ieder geval interessante tijden tegemoet.

Geef een reactie

6 Comments