Totaljobs naar (voorlopig) dieptepunt

Vandaag is Totaljobs onder de 12.000 vacatures gedoken; volgens mij het laagste aantal vacatures ooit sinds de lancering van deze site in het najaar van 2004:

Totaljobs.nl: aantal vacatures En het lijkt er voorlopig niet op dat aan deze daling een eind gaat komen. Want ook ten opzichte van de afgelopen weken is er nog altijd sprake van een daling van het aantal nieuwe vacatures.

Dit blijkt vooral uit de cijfers van JobFeed, die laten zien dat de daling van het aantal nieuwe vacatures op Totaljobs sinds de 2e week van dit jaar gigantisch is:

JobFeed: Totaljobs vacatures: week 1 - 14 Hierbij is groen het aantal doublures, blauw zijn het aantal daadwerkelijk nieuwe vacatures.

Bij de daadwerkelijk nieuwe vacatures is de daling opmerkelijk; van zo’n 2.500 in het begin van dit jaar tot ruim 1.110 op dit moment. Aanzienlijk meer dan een halvering dus…

Dat betekent weinig goeds voor de nabije toekomst, omdat vacatures 60 dagen op Totaljobs actief blijven; oftewel zo’n 8,5 week. Naarmate de weken met hogere aantallen vacatures wegvallen blijven dus weken met lagere aantallen vacatures over. Dit wordt heel fraai in beeld gebracht in onderstaande grafiek; waarin de periode vanaf week drie wordt getoond:

Aantal vacatures Totaljobs versus JobfeedDe blauwe lijn zijn de aantallen vacatures volgens Totaljobs; de rode lijn de aantallen volgens JobFeed. De zwarte (lineaire) trendlijn geeft een beeld van de nabije toekomst (de komende twee weken) op basis van de aantallen van JobFeed. 

En die trendlijn lijkt nadrukkelijk te wijzen op een toekomst waarbij Totaljobs eind april onder de 10.000 vacatures duikt. Een getal waarbij Reed Business Information zich toch langzamerhand moet afvragen wat de toekomst van Totaljobs in Nederland is. Een site die in de top 2 zou moeten staan, maar ondertussen naar een grijze middelmaat dreigt af te glijden.

De bezuinigingen in de UK, Nederland en Duitsland zijn ongetwijfeld deels debet aan de glijvlucht die Totaljobs doormaakt; hoewel in Duitsland het aantal vacatures ondertussen boven de Nederlandse site is gekropen:

Totaljobs.de: aantal vacatures

Het betekent blijkbaar dat je vrijwel zonder enige inspanning in een markt kan groeien die het economisch aanzienlijk zwaarder heeft dan Nederland.

Misschien dat de Nederlandse organisatie inderdaad lijdt onder het feit dat ze nooit in die top 2 terecht zijn gekomen. Een situatie die in een recessie tot hardere klappen leidt. Simpelweg omdat opdrachtgevers nou eenmaal op minder sites hun vacatures zullen plaatsen. Waarbij de meest populaire sites dus favoriet zullen zijn; en alles vanaf plaats 3 wordt geschrapt.

Geef een antwoord