Vacatures per regio: heel kleine groei

VacaturemonitorVerleden week was een akelige week voor onze vier regio’s. Maar gelukkig maakt deze week alweer direct een einde aan de slagaderlijke bloeding. Hoewel er geen sprake is van duidelijk  herstel.

Dat geldt dan met name voor Oost-Nederland; die weliswaar licht groeit deze week, maar de afgelopen weken fors heeft verloren. De overige regio’s blijven redelijk op niveau.

In een grafiek voor de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 13 - 15Geen slecht gezicht; alles stijgt licht en West-Nederland stijgt zelfs behoorlijk:

  • Zuid: +0,1%
  • West: +0,3%
  • Oost: +0,1%
  • Noord: +0,1%

Het langere termijn beeld ziet er als volgt uit:

Vacatures per regio: week 22 - 15 Sinds de Kerst/Nieuwjaar dip zijn alle regio’s amper van hun plaats geweest. Met uitzondering van Oost Nederland die zich in een voorjaarsdepressie bevindt.

Voor het grootste deel van Nederland bevinden we ons dus op een redelijk stabiel niveau; eentje die voor elke regio zo’n beetje 1% onder het pre-recessie niveau hovert.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie