Wat doen (we met) oudere (dure?) werknemers? Tijd voor een andere kijk op zaken?!

Vandaag verscheen er een rapport Rethinking Retirement van het Centraal Planbureau over de arbeidsmarkt voor ouderen. Daarmee wordt (wederom) de knuppel in het hoenderhok gegooid.

……….. Ondanks de stijgende participatiegraad functioneert de Nederlandse arbeidsmarkt voor ouderen matig. Bedrijven zijn terughoudend bij het aannemen van werknemers boven de 55 jaar. De lonen van veel werknemers stijgen met de duur van hun dienstverband, en door de strenge ontslagbescherming blijven oudere werknemers in een soort ‘gouden kooi’ gevangen. In vergelijking met andere landen is de gemiddelde duur van het dienstverband in Nederland hoog, en de baan-naar-baan mobiliteit laag.

Eigenlijk kan er nauwelijks worden gesproken van een ‘arbeidsmarkt’ voor ouderen, aangezien zeer weinig transacties plaatsvinden bij het gegeven niveau van de lonen. Wanneer geen verdere hervormingen plaatsvinden, bestaat het risico dat Nederland een land wordt waarin weliswaar tot op hoge leeftijd wordt doorgewerkt, maar waarbij veel mensen niet op de beste plek zitten en een te lage productiviteit hebben……………

Hier worden een aantal “verworvenheden” ter discussie gesteld en ongetwijfeld zal dit CPB rapport stof doen opwaaien. Het rapport maakt naar mijn idee in ieder geval duidelijk dat organisaties nu eens echt moeten gaan nadenken over diversiteit in de zin van effectief multi-generatie-werken. Dit aspect is de laatste decennia vooral omzeild met VUT & pre-pensioen. Nu we bovendien in de transitie zitten van het industriële- naar het informatietijdperk en arbeidsorganisaties op een andere manier vorm en inhoud gaan krijgen, ligt hier een grote en mooie uitdaging. Het verlangt echter een geloof dat talenten ook op latere leeftijd waarde kunnen toevoegen. Aan de andere kant moeten werknemers een slag maken naar wat ik elders omschrijf als de Talent 2.0 status. Een waarin zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen employability en de weg weten op de arbeidsmarkt om aan het werk te blijven.

Voor de vaak jonge recruiters ook een mooie uitdaging. Kandidaten interviewen die je vader of moeder zouden kunnen zijn en die ook nog Twitteren! Het wordt steeds leuker!

Geef een antwoord