Breaking news: Vacatures in april

axeMisschien wordt het al gewoon voor regelmatige lezers van dit blog, maar ook deze maand geeft RecruitmentMatters als eerste in Nederland een inzicht in de economische situatie van afgelopen maand. Op basis van het aantal nieuwe vacatures natuurlijk.

En dat beeld voor april is ronduit dramatisch. Als het aantal nieuwe vacatures een betrouwbare proxy is voor de ontwikkeling van de economie dan zijn we de afgelopen maand van een klif gedonderd.

Want waar het vorige maand er nog op leek dat de daling in het volume aan nieuwe vacatures aan het vertragen was is er deze maand ineens sprake van een versnelling van die daling.

Dat ziet er zo uit:

Aantal nieuwe vacatures per maand. Periode januari - april, 2008 versus 2009Ten opzichte van maart daalt het volume aan nieuwe vacatures met 14%; ten opzichte van april 2008 zelfs met 34%. Dat is een ongekend grote duikeling! En een volledige omkering van de trend die ik vorige maand nog dacht/hoopte te zien.

Er is wel een mogelijke nuancering; april 2008 was een maand met een exceptioneel hoog volume aan nieuwe vacatures: meer dan 200.000. In vergelijking met maart 2008 en mei 2008 (beiden bijna 180.000 nieuwe vacatures), stak april 2008 er dus met meer dan 10% bovenuit. Een mogelijke abberatie?

Maar zelfs als ik april 2008 in lijn zou brengen met de tussenliggende maanden is het resultaat nog altijd dramatisch:

Alternatief Met een daling van bijna 26% in het vacaturevolume in april 2009 ten opzichte van dezelfde maand in 2008 (aangepast naar 180.000 vacatures.

Het kan bijna niet anders of deze ontwikkeling moet ook zeer duidelijk tot uiting komen in de cijfers die CBS en UWV (veel) later deze maand zullen publiceren.

Als een gevolg van deze negatieve ontwikkeling heb ik ook een donkerbruin vermoeden hoe het voortschrijdend 12-maands volume er uit gaat zien.

De methode
Door het aantal nieuwe vacatures over de afgelopen 12 maanden bij elkaar op te tellen krijg je een getal dat is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Door dit iedere maand te doen krijg je dus een beeld van het aantal nieuwe vacatures in de tijd; waarmee een proxy voor de gezondheid van de economie wordt verkregen.

Een daling in het aantal vacatures suggereert een op handen zijnde afkoeling van de economie; een stijging laat een opwarming van de economie zien.

De resultaten
En dat geeft het volgende beeld:

Twaalf maands voortschrijdend gemiddelde aug 2008 - april 2009 Na een geruime periode van kleinere en afnemende dalingen in de drie voorafgaande maanden (-2,0%, –1,7%, -1,2%) is er plotseling en een enorme versnelling van de daling tot –3,6%. Een verdrievoudiging ten opzichte van de voorafgaande 12-maandsperiode. En daarmee een even plotselinge afkoeling van de economie?

Over de meetperiode is het totale volume aan nieuwe vacatures op jaarbasis nu met bijna 15% afgenomen. En dat is toch wel heel erg veel. Het lijkt er evenmin op dat we op een omkering hoeven te rekenen. Tenslotte zijn mei en juni 2008 nog maanden geweest met elk een groot aantal nieuwe vacatures.

De belangrijkste vraag is dus hoever we nog  verder gaan zakken. Ik zou graag een glimmer of hope willen ontdekken, maar ik zie het op dit moment even niet…

Geef een antwoord

6 Comments
 • gijs
  says:

  marc, de trend is ook zichtbaar zonder gesneden Y-as. Ik ben met je eens dat de versterking of afzwakking v.e. trend met ingekorte as beter weer te geven is, maar in het algemeen vind ik het een onaangename verrassing in een artikel.

 • Marc Drees
  says:

  @Gijs:
  De ’truc’ van het inkorten van de Y-as is een noodzakelijk kwaad gezien de volumes. De duidelijk aanwezige trend zou visueel vrijwel onzichtbaar worden als ik de “0” als vertrekpunt zou nemen.

  Daarnaast is een dosis gezonde scepsis een buitengewoon goede eigenschap. Ik zou eenieder altijd adviseren om een bron te checken, ik doe dat tenslotte ook…

 • gijs bos
  says:

  Marc,
  Een puntje van kritiek. Ik zie steeds vaker dat je bij grafieken de Y-as inkort. Dit zorgt voor een (naar mijn mening) onjuiste weergave van de situatie. Sterker nog, de grafiek die het verhaal moet verduidelijken doet dat voor mij absoluut niet. Daarnaast kost het lezers  tijd, want als de Y-as niet “klopt”, dan zitten er misschien nog andere “trucjes” in het verhaal: moet ik de bron ook nog checken? is de X-as dan wel in de haak? etc.

  Kortom, volgens mij doe je jezelf en de hele recruitment markt geen recht door de grafieken zo weer te geven. 

  Gijs

 • Marc Drees
  says:

  @Frans:
  Dat wordt dan lachen met global warming…

  Nee, ik denk niet dat het weer hier een rol in heeft gespeeld. Maar wie weet, laten we wachten op een slechte maand.

 • Frans Greven
  says:

  Zou het ook deels te maken kunnen hebben met het belachelijk goede weer? Dat heeft in ieder geval op alle B2C-sites altijd enorme (negatieve) impact.