Vacatures per regio: vooral stilstand

Vacaturemonitor Nadat we vorige week met een forse klap naar beneden waren gedonderd is het deze week vooral stilstand wat de klok slaat. Met gelukkig een uitzondering; want Zuid-Nederland laat een bescheiden groei zien.

Maar het blijft droevig gesteld met de regio’s; de vacaturemotortjes zitten vrijwel allemaal ver onder het zomerniveau van 2008. En het is nog niet eens zomer!

In een grafiek van de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 17 - 19Alles staat stil; alleen Zuid-Nederland laat een (gelukkig positieve) verandering zien:

  • Zuid: +0,2%
  • West: 0,0%
  • Oost: 0,0%
  • Noord: 0,0%

Nou had Zuid-Nederland vorige week natuurlijk wel de grootste klap gehad. Dus het is een gedeeltelijk herstel; en niets meer.

Het langere termijn beeld ziet er als volgt uit:

Vacatures per regio: afgelopen 49 weken Een kleine verbetering bij Zuid-Nederland, en dat was hard nodig na de forse neergang van de afgelopen weken. Maar verder is het beeld net zo droevig als de voorafgaande week.

Alle regio’s met uitzondering van Noord-Nederland zitten ver onder het niveau van vorige zomer. En dan moet de zomer van 2009 nog aanbreken. Ik vrees met grote vrezen…

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie