Vergrijzing op de arbeidsmarkt, (n)iets nieuws onder de zon?

In het kader van terug in de tijd weer een citaat met de vraag uit welk jaar is deze passage?

Nederland vergrijst. Het aantal 65-plussers zal de komende 40 jaar verdubbelen van ruim 2 naar 4 miljoen. In de leeftijdscategorie 55 tot 64 jaar groeit het aantal in die periode van 1,5 miljoen tot 2,5 miljoen. In een tijd van sterke economische groei kunnen deze senioren eigenlijk niet gemist worden op de arbeidsmarkt. Hoe meer ouderen afvloeien of met pensioen gaan, hoe sneller kennis en ervaring verdwijnt. Er komt nu een punt waarop je het als maatschappij niet meer kunt veroorloven.

!–more–>

Overheid en sociale partners breken zich het hoofd over  hoe het nu verder moet met de groep tussen de 55 en 65 jaar. Hoewel ze het in de uitwerking zelden met elkaar eens zijn, is iederen er van overtuigd dat er een cultuuromslag moet komen…………..

We leven nu ……. jaar later. Gloort er al een cultuuromslag aan de horizon………………………….?

Geef een antwoord