ABU cijfers, bar en bar slecht!

Logotype ABU Afgelopen dinsdag heeft de ABU ook de resultaten voor de 4 periode van dit jaar gepubliceerd. En omdat de uitzendbranche een early warning indicator is voor de economie kan dit waardevolle informatie bevatten:

Het totaal aantal uren in periode 4 (week 13 – 16) daalde met 25% en de uitzendomzet nam af met 23% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ja, waardevolle informatie, maar geen prettige…

Overigens is het goed om deze informatie even in perspectief te plaatsen. In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de eerste vier periodes (week 1 t/m 16) van 2007 t/m 2009 weergegeven:

ABU: Uitzenduren eerste vier periodes, 2007 - 2009

Hierbij is het van belang te beseffen dat een procentuele toe- of afname is gerelateerd aan dezelfde periode in een jaar eerder. De afname (van 4%) in de eerste periode van 2008 is dus ten opzichte van de toename van 15% in 2007 in dezelfde periode.

Waar in 2007 dus nog groeicijfers in alle vier de periodes zijn te signaleren, is dat in 2008 al omgeslagen in een kleine daling. Om extreem te verdiepen in 2009. Zoals we ook al uit de cijfers over het eerste kwartaal van de uitzendreuzen hebben gezien.

Maar die cijfers gingen grofweg over de eerste twaalf weken, oftewel de eerste drie periodes.  En de vier periode is op dit moment dus de slechtste van allemaal; zelfs als rekening wordt gehouden met de kleinere daling in de 4e periode in 2008.

Er is dus geen enkele indicatie dat er sprake is van een verbetering. En als een early warning indicator geen verbetering ziet dan is er geen verbetering. Waar hebben we anders een early warning indicator voor.

Geef een reactie