Vacatures per regio: waar is de bodem?

Vacaturemonitor Tja, na gisteren is het geen wonder dat ook de regio’s een flinke klap hebben moeten incasseren. Wat dus ook het geval is. Daling alom en niet zo’n klein beetje ook. Het is om akelig van te worden.

Het is nog niet zover, maar de situatie begint zo langzamerhand wel nijpend te worden. De aantallen nieuwe vacatures lijken in de richting van het traditionele dieptepunt van het jaar te zakken: Oud en Nieuw…

In een grafiek van de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 18 - 20Een bloedbad; waarbij alle regio’s fors tot zeer fors achteruit hollen:

  • Zuid: -0,3%
  • West: -0,2%
  • Oost: -0,2%
  • Noord: -0,5%

Vooral Noord-Nederland wordt wel heel erg hard geraakt; maar die leek de afgelopen weken ook het minst last te hebben van de daling van het vacaturevolume.

Het langere termijn beeld ziet er als volgt uit:

Vacatures per regio: week 22 - week 20 En ik weet niet hoe jij naar de rechterkant van de grafiek kijkt; maar ik krijg tranen in mijn ogen. Zuid-, West- en Oost-Nederlnad laten nu al weken een dalende tendens zien. En als dit nog een paar weken doorgaat zitten we op het van Oud en Nieuw. Ik wil er niet eens aan denken.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een antwoord