In een recessie reageert niet iedere beroepsgroep hetzelfde

chart_pie In de afgelopen 12 maanden is het aantal vacatures enorm terug gelopen. Maar dat wil niet zeggen dat iedere beroepsgroep even hard is geraakt. We kunnen feitelijk drie aparte clusters onderscheiden:

  1. Sterke dalers. Beroepsgroepen die hard door de recessie zijn geraakt.
  2. Beperkte dalers. Beroepsgroepen die weliswaar zijn geraakt door de recessie, maar waar de impact nog meevalt
  3. Groeiers. Beroepsgroepen die groeien; ondanks (of juist dankzij?) de recessie.

Sterke dalers
Dit zijn de beroepsgroepen die tijdens de recessie de grootste klappen hebben gekregen:

%Verandering in aantal vacatures periode mei 2008 - april 20009, 1Waarbij Inkoop en magazijnbeheer verreweg de grootste klap heeft gekregen.  Een daling van meer dan 60%; deze beroepsgroep is door de recessie gedecimeerd!

Overigens zijn de beroepsgroepen Administratie en klantenservice en Informatie- en comminicatietechnologie het hardst geraakt als je kijkt naar absolute aantallen vacatures. Direct gevolgd door de groep Verkoop en handel.

Het jaarvolume van nieuwe vacatures in deze groep over de periode mei 2008 – april 2009 was: 932.524.

Beperkte dalers
Er zijn ook beroepsgroepen die het gezien de recessie nog helemaal niet zo slecht doen:

%Verandering in aantal vacatures periode mei 2008 - april 20009, 2 Het feit dat de groep Verzekeringen & financien niet hard is geraakt verbaasd mij. Dit is toch de bedrijfstak waar het allemaal begon.

Het jaarvolume van nieuwe vacatures in deze groep over de periode mei 2008 – april 2009 was: 674.881

Groeiers
En dan zijn er de beroepsgroepen die tegen de stroom in gewoon blijven groeien. Chapeau: %Verandering in aantal vacatures periode mei 2008 - april 20009, 3

De beroepsgroep Defensie is buiten beschouwing gelaten; hoewel de groei daar 170% was is het totale jaarvolume aan vacatures verwaarloosbaar: 182…

Het jaarvolume van nieuwe vacatures in deze groep over de periode mei 2008 – april 2009 was: 133.273. Tja, dat zijn nog altijd heel veel vacatures, maar het valt natuurlijk in het niet bij de vorige twee groepen.

Conclusie
Het netto resultaat van de recessie is een zeer sterke daling van het totale vacaturevoume: -24% in een jaar tijd. Maar de mate waarin de verschillende beroepsgroepen door de recessie wordt geraakt verschilt enorm. Van extreme dalers tot extreme stijgers; en alles daar tussenin.

Geef een antwoord