Werkloosheid in de VS, hoe hoog?

senior citizens Een interessant nieuwsfeit die de ontwikkeling van de recessie in de VS in een iets ander licht zou kunnen zetten: Early retirement claims increase dramatically.

Het aantal Amerikanen dat voor een voortijdige (eerder dan 66 jaar) pensioenering koos is met een 25% gegroeid in vergelijking met het voorgaande jaar, en 10% boven de verwachte groei als gevolg van de uitstroom van de early babyboomers.

Veel van deze vervroegde pensioeneringen zijn waarschijnlijk ontslagen werknemers. Het ‘leuke’ is dat deze ontslagen niet langer meetellen in het werkloosheidscijfer…

En een vervroegde pensioenering is geen prettige keuze, want de uitkering door de Social Security Administration is (aanzienlijk) lager dan een werkloosheidsuitkering of natuurlijk een salaris. Het is waarschijnlijk de enige optie voor deze mensen als gevolg van de financiele druk door het verliezen van hun baan.

Het is onduidelijk of deze onverwachte groei in vervroegde pensioenering in de komende maanden al dan niet zal afvlakken. Maar het is niet ondenkbaar dat er een nieuwe golf aan zit te komen (eind 2009 en begin 2010) als voor een groep oudere werklozen de werkloosheidsuitkeringen stoppen.

De groei is in tegenspraak met een onderzoek van Careerbuilder (uit december 2008) waarin 60% van de werkenden ouder dan 60 aangaven langer door te blijven werken.

Geef een reactie