Nog meer slecht VS nieuws

Houses under foreclosure De recessie in de VS begon als gevolg van de subprime hyptoheken. Oftewel hypotheken aan mensen die eigenlijk niet kredietwaardig waren. Waardoor ze massaal achter raakten met hun betalingen.

Maar er is een tweede golf in aankomst. Een potentieel veel grotere golf. Van mensen die prime hypotheken hebben en als kredietwaardig te boek stonden. Tot ze hun baan verloren…

Economen verwachten daarom een groei van het aantal onteigeningen; ook al omdat het werkloosheidscijfer nog verder zal toenemen, van de huidige stand van 8,9%. En dat leidt weer tot de nodige problemen bij de banken en instellingen als Freddie Mac en Fannie Mae. Wat weer een impact heeft op de economie als geheel.

Economy.com verwacht dat dit jaar 60% van het achterblijven van hypotheek betalingen zal worden veroorzaakt door werkloosheid. Vergeleken met 29% in het afgelopen jaar. Een verdubbeling dus.

Van november to februari is het aantal prime hypotheken met betalingsproblemen met 473.000 gegroeid tot meer dan 1.5 miljoen. Het totale hyptoheekbedrag van deze problematische leningen? Zo’n $ 224 miljard…

Gedurende dezelfde periode is het aantal probematisch subprime hypotheken met slechts 14.000 gegroeid tot 1,65 miljoen en het aantal Alt-A leningen (tussen subprime en prime) groeide met 159.000 tot 836.000.

In totaal betekent dat 4 miljoen leningen met een gecombineerde waarde van $717 miljard die als problematisch mogen worden gekenmerkt.

Het programma van de Amerikaanse overheid om deze situatie te verbeteren heeft een bedrag van $75 miljard tot zijn beschikking; oftewel 10% van de totale waarde van het probleem En bovenstaande cijfers dateren uit februari terwijl de werkloosheid nog altijd groeit…

Geen fraai vooruitzicht.

Geef een reactie