Breaking news: Vacatures in mei

sadWederom kan RecruitmentMatters op de eerste dag van de nieuwe maand al meteen met de resultaten over de afgelopen maand komen. En dan heb ik het natuurlijk over het aantal nieuwe vacatures dat in mei online is gepubliceerd.

Terwijl de rest van Nederland ongeduldig wacht tot CBS, UWV Werkbedrijf of Monsterboard met cijfers komen, loopt de lezer van RecruitmentMatters daarin weken voor. Best handig…

Overigens is het beeld voor mei is bepaald niet best, ook al is het allemaal niet zo dramatisch als in april. Maar ook deze maand is er weer sprake van een daling van het volume aan nieuwe vacatures.

De daling ten opzichte van april is zeer gering, maar ook een geringe daling is een daling:

Vacatures per maand, 2008 en 2009, periode januari - mei

Ten opzichte van april 2009 daalde het volume aan vacatures in mei 2009 met 2% tot een totaal van ruim 127.000 vacatures. Dit is vrijwel evenveel als het aantal vacatures in januari 2009…

Ten opzichte van mei 2008 daalde het volume aan vacatures met 28%. En dat is toch een stuk beter dan de cijfers over april 2009; waar een daling van 34% in vergelijking met april 2008 moest worden gemeld. Maar het verschil is natuurlijk nog altijd gigantisch.

De methode
Door het aantal nieuwe vacatures over de afgelopen 12 maanden bij elkaar op te tellen krijg je een getal dat is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Door dit iedere maand te doen krijg je dus een beeld van het aantal nieuwe vacatures in de tijd; waarmee een proxy voor de gezondheid van de economie wordt verkregen.

Een daling in het aantal vacatures suggereert een op handen zijnde afkoeling van de economie; een stijging laat een opwarming van de economie zien.

De resultaten
En dat geeft het volgende beeld:

Voortschrijdend 12 maands gemiddelde; sept 2007 - Aug 2008 t/m Juni 2008 - Mei 2009De daling is weliswaar een stuk kleiner dan die van de voorgaande maand (-3,8%) maar nog altijd aanzienlijk hoger dan de periode daarvoor. Het is volstrekt onduidelijk to hoever de daling zal doorgaan. Want er lijkt geen sprake te zijn van een stabilisatie.

We zitten nu over de meetperiode met een daling van het 12-maands volume aan vacatures van bijna 18%. Een gigantische daling dus. Bijna 20% minder vacatures in een tijdsbestek van driekwart jaar.

Wanneer stopt deze slagaderlijke bloeding? Uitzenders geven nog altijd geen signalen van een aantrekkende vraag. En zolang dat signaal uitblijft kan er slechts sprake zijn van verdere daling. Ik heb dus niet al teveel hoop op een positiever beeld in juni…

Geef een reactie

3 Comments