Vacatures per regio: omhoog!

VacaturemonitorNou, na een daling (2 weken geleden) en een stilstand (vorige week) is er dan nu vooruitgang. Dat is een fraaie reeks die samen met het mooie weer van Pinksteren toch weer erg gelukkig stemt.

Alle regio’s groeien namelijk; bepaald een fraaie score. En al duurt dit misschien maar een week, we hebben het toch even mooi meegepikt!

In een grafiek van de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 20 - 22Een fraaie groei voor alle regio’s deze week:

  • Zuid: +0,2%
  • West: +0,5%
  • Oost: +0,3%
  • Noord: +0,2%

West-Nederland maakt verreweg de grootste sprong met een winst van 0,5%. Maar de andere regio’s laten zich ook niet onbetuigd. De vacaturemotortjes draaien weer een beetje harder in Nederland; van Groningen tot Maastricht!

Het beeld over het afgelopen jaar ziet er als volgt uit:

Vacatures per regio, laatste 52 wekenEen (kleine) knik omhoog voor alle regio’s. En dat mocht wel weer eens een keer na een neergaande trend in de afgelopen maanden. We laten in ieder geval weer even het niveau van Oud en Nieuw weer een stukje onder ons.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel

Geef een antwoord