UWV herkeuring: succes?

De WAO herbeoordeling lijkt door UWV te worden gepositioneerd als een succes. Dat ademt tenminste de titel van het persbericht: Ruim 60% WAO’ers werkt na herbeoordeling.

Waar dit over gaat? Over de massieve herbeoordeling van de WAO indicatie bij zo’n 345.000 mensen (in de periode oktober 2004 tot mei 2009). Waarbij 32% van die herbeoordelingen tot een verlaging of stopzetting van de uitkering leidden.

Daarmee werd de schadelast voor de BV Nederland natuurlijk aanzienlijk verlaagd; en dat was ook een doelstelling van de herbeoordeling. Hoewel het niet politiek correct is om dat te zeggen.

UWV heeft vervolgens eind 2008 een onderzoek gedaan naar het wel en wee van de mensen die tot de 32% behoorden. Hierbij is een steekproef genomen onder de mensen die in 2005 en in 2006 zijn herbeoordeeld. Voor elk jaar is een steekproef van 5.000 genomen.

En wat blijkt:

  • Van de herbeoordelingen met vermindering of stopzetting van de WAO in 2005 is in eind 2008 60% aan het werk
  • Van de herbeoordelingen met vermindering of stopzetting van de WAO in 2006 is in eind 2008 65% aan het werk
  • Meer dan 50% van deze mensen heeft een dienstverband van 6 maanden of meer met uitzicht op verlenging

Reken even met me mee:

  • 32% van 340.000 herbeoordelingen is 110.000 mensen
  • 62,5% van deze 110.000 mensen heeft een baan; oftewel 69.000
  • 50% daarvan heeft een langduriger dienstverband, oftewel 34.500

In mijn berekening zijn er dus zo’n 75.000 mensen die of geen baan hebben of een baan met een onzekere toekomst. En hoe zou die toekomst er uitzien tijdens een recessie? Tenslotte is de steekproef eind 2008 gedaan…

Nou zal ik wel een zwartkijker zijn, maar als driekwart van de mensen die als gevolg van een herbeoordeling aan het werk moeten maar geen (zekere) werkkring hebben gevonden dan lijkt me dit in typisch geval van operatie geslaagd maar patient overleden. De schadelast voor de BV Nederland is verlaagd. Hoera?

Geef een antwoord

1 Comment