Vacatures per regio: is het tijd voor een (klein) feestje?

VacaturemonitorHebben we een nieuwe fase te pakken? Ik zou natuurlijk willen zeggen van wel. Maar het is nog te vroeg. Feit blijft dat ook afgelopen week alle regio’s een fraaie groei laten zien.

En dat is reden tot hoop en een excuus voor een heel klein feestje. Dat mag toch wel eens, na al die gloom en doom van de afgelopen maanden.

In een grafiek van de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 21 - 23Met wederom een fraaie groei voor alle regio’s deze week:

  • Zuid: +0,3%
  • West: +0,2%
  • Oost: +0,2%
  • Noord: +0,3%

Voor de tweede opeenvolgende week schieten de vacature motortjes in een hogere versnelling. Ik hoor ze snorren en knorren! Dat is zeer hoopvol, al is het natuurlijk nog te vroeg om te juichen.

Het beeld over het afgelopen jaar ziet er als volgt uit:

Vacatures per regio: afgelopen 52 wekenHebben we de winter achter de rug? Het beeld ziet er heel positief uit maar het is natuurlijk veel te vroeg om van een structureel herstel te spreken. We kunnen slechts constateren dat in de afgelopen weken de regio’s goed bezig zijn geweest.

Tijd voor een heel klein feestje. Want na alle ellende van de afgelopen maanden is het toch wel lekker om even te feesten en te hopen. Want meer kunnen we nog niet doen. Voorlopig heb ik er in ieder geval een heel lekker gevoel aan over gehouden.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel

Geef een reactie

1 Comment