Administratie is geen populair beroep (in een recessie)

chart Als gevolg van de recessie is het aantal online vacatures gigantisch afgenomen, waarbij bepaalde beroepsgroepen zeer hard zijn geraakt. Een korte blik op de hardst geraakte beroepsgroepen laat zien dat met name voor administratieve beroepen er wel heel erg  veel minder vacatures zijn.

Methode
Om eventuele seizoenseffecten te elimineren heb ik het aantal vacatures over de afgelopen 12 maanden bij elkaar geteld. Dit geeft dus een ‘schoon’ beeld.

En dat schone beeld laat voor drie grote beroepsgroepen het volgende verloop zien:

image

Over een periode van 6 maanden is de beroepsgroep Administratie en klantenservice in totaal meer dan 70.000 vacatures kwijtgeraakt; een daling van 17%!

Bij de beroepsgroep Verkoop en handel was de relatieve daling nog groter; zo’n 18%. Met een verlies van bijna 40.000 vacatures over de meetperiode…

Ook voor Informatie- en communicatietechnologie was het verlies aan vacatures omvangrijk; ruim 29.000 vacatures. Het procentuele verlies valt hier verhoudingsgewijs mee; zo’n 14%.

Overigens is het grootste procentuele verlies voorbehouden aan Inkoop en magazijn (-32%) en Recreatie, sport en toerisme (-29%). Bij deze beroepsgroepen is dus bijna 1/3 van het vacaturevolume verdwenen!

Hoewel een daling van het volume aan online vacatures natuurlijk niet direct valt te extrapoleren naar het verlies aan banen in de diverse sectoren is het ongetwijfeld een redelijke proxy.

Hetgeen zal betekenen dat binnen de administratie, verkoop en ICT beroepgroepen in de afgelopen maanden een groot aantal mensen hun baan heeft verloren.

Geef een reactie