Vacatures per regio: mooi…

Vacaturemonitor Ook deze week laten de vacaturemotortjes zien dat ze nog wat in hun mars hebben. Forse groei in alle regio’s is namelijk het bericht. Prachtig om te zien, zeker met dit stralende weer. Alle lijkt mee te werken.

Helaas is het natuurlijk zo dat gisteren het CPB een wat ander beeld voor de komende anderhalf jaar heeft geschetst. En hoewel ze hiermee als party pooper kunnen worden gekwalificeerd plaatst het de huidige groei misschien wel in het juiste perspectief. Een tijdelijke opleving? Vakantiewerk?

In een grafiek van de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 22 - 24

Met wederom een fraaie groei voor alle regio’s deze week:

  • Zuid: +0,5%
  • West: +0,2%
  • Oost: +0,4%
  • Noord: +0,4%

Voor de derde (!) opeenvolgende week schieten de vacature motortjes in een hogere versnelling. Dat is wel heel erg prettig, zeker als ik op de achtergrond het CPB hoor brommen. Wat me wel meteen weer een stuk voorzichtiger maakt.

Het beeld over het afgelopen jaar ziet er als volgt uit:

Vacatures per regio, afgelopen jaar Ik vind het er buitengewoon hoopvol uitzien. De lijnen gaan sterk omhoog en hebben allemaal het dal van een aantal weken geleden ver achter zich gelaten. De dip van eind 2008 is helemaal uit beeld verdewenen. De regio’s swingen; niet eentje uitgezonderd!

De vraag is; mogen we we nu omhoog kijken of dienen we de economische voorspellingen van het CPB te volgen en het feestje uit te stellen. Een beetje van beide, zou ik zeggen. Het is goed nieuws dat de regio’s zich lijken te herstellen, maar het feit blijft dat alle economische indicatoren op rood staan. We zijn er nog lang niet uit.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel

Geef een antwoord