Landingspagina’s voor SEO en SEA

Via Eduard Blacquière’s blog werd ik geattendeerd op een buitenlands artikel dat aandacht besteed aan verschillen tussen Landingspagina’s voor SEO (search engine optimalisation) of SEA (search engine advertising) of beiden. Interessant natuurlijk omdat je, als je je aan deze richtlijn zou houden (volgens het artikel) je meer/ betere conversie kan bereiken. het grootste verschil zit hem in…de wijze waarop je de informatie presenteert aan de ontvanger. Bij SEO heb je ook rekening te houden met de werkwijze van een zoekmachine. bij SEA (ppc) is dat minder het geval. Ook wordt er gekeken naar de plek waar een ontvanger zich bevind in het beslissingsproces. Dat je daar rekening mee m0et houden is natuurlijk wel duidelijk.

Schema

Het artikel wordt in feite samengevat door het volgende schema te zien is het onderscheid tussen ingezette middelen en de fase van het beslissingsproces van de ontvanger:

De verschillen tussen SEO en SEA in landingspagina per type ontvanger

Doorvertaling naar Recruitment

Eens kijken of we de doorvertaling kunnen maken naar recruitment.  Het gaat in het schema puur om de landingspagina en verdere uitleg van het schema is niet nodig zo lijkt me.

Echter zou ik, zeker in het geval van recruitment, een stapje verder willen gaan. het beslissingsmodel is over het algemeen zwaar ( high involvement buying alhoewel dat voornamelijk voor producten wordt gesteld is het natuurlijk zeker van invloed op de keuze voor een baan).

De tips in het schema zijn zeker nuttig en neem ze ook mee. Echter probeer ook vanuit een landingspagina terug naar voren te denken. Daarmee bedoel ik te zeggen dat je een duidelijke flow moet hebben. Je landingspagina kan volgens het schema helemaal perfect zijn voor SEA maar dat wil niet zeggen dat je advertenties matchen met de boodschap die je daar vertelt!

ZORECLICO

Ik heb voor trainingen die ik bij Staffplanning Groep gaf ooit het ZORECLICO model bedacht.  ZOeken, REsultaten bekijken, CLIcken en COnverteren.

Het is de taak aan de recruiter om de ontvanger in elk onderdeel van het proces zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.  Als een ontvanger namelijk in een van de stappen afhaakt verlies je hem, hoe goed je landingspagina ook is.

ZOeken:  Zorg dat je vindbaar bent op woorden die matchen met de content van je landingspagina en het zoekgedrag van je ontvanger. Maak daarbij onderscheid tussen Zoekwoorden en Filterwoorden. Ik zoek op het ene woord maar filter op een ander zoals doorgroeien.

REsultaten:  Zorg dat het resultaat van de zoekopdracht (zowel voor SEO als SEA) zo concreet mogelijk is. Let op de opbouw van je advertentie of wat er in de snippet (stukje tekst onder een organisch zoekresultaat) staat. Kijk ook naar de URL en de titel.

CLIcken:  Mensen clicken en komen dan op de landingspagina. Hou hier het schema eens naast en let er op dat je aan de gestelde punten voldoet. Het schema laat veel ruimte voor vrij denken maar de tip die ik wil meegeven is dat je ervoor zorgt dat mensen A makkelijk kunnen scannen, B snel zien dat ze op een goede/ juiste pagina zitten en C dat ze weten wat ze op die pagina kunnen doen.

COnverteren:  Wat is het doel van je landingpagina? Open inschrijving? Sollicitatie? Contact? Leg daar de focus op maar vergeet niet dat we allemaal verschillen in de manier waarop we het liefst contact opnemen. Geef daarom ook alternatieven. Let er op dat per type pagina in het beslissingsmodel (zoals ook het schema laat zien) de manier van contact erg belangrijk is waar je de focus op legt.

Kortom:

Een leuk schema waar je wel wat van kunt opsteken maar probeer het proces daarvoor ook mee te nemen in je denkproces. Het gaat om de Flow. Je kan de beste landingspagina hebben maar echt zonde als niemand daar komt.

Geef een antwoord

3 Comments