CBS: het valt nog altijd mee…

Logotype CBS Vandaag kwam CBS met de cijfers over het aantal banen in het eerste kwartaal van 2009. En wat blijkt: In het eerste kwartaal van 2009 waren er 23 duizend banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2008

Nou, als je dat leest kan je natuurlijk denken; wat is dat toch allemaal voor gezeur over recessie en stijgende werkloosheid? Want een netto groei van het aantal banen lijkt hiermee toch in tegenspraak.

Er is echter enige nauncering aan te brengen. Want in vergelijking met het 4e kwartaal van 2008 waren er 31.000 banen minder in het 1e kwartaal (dit cijfer is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden). En deze daling is ook nog eens de eerste krimp in meer dan drie jaar tijd.

Overigens heeeft de informatie uitsluitend betrekking op banen van werknemers; waarbij een baan als voltijdbaan wordt gedefinieerd.  Verder blijven zelfstandigen buiten beschouwing.

En daarmee zou het beeld van CBS wel eens behoorlijk vertekend kunnen zijn. Want het aantal zelfstandigen (vooral ZZP’ers) is natuurlijk aardig gegroeid. En deze groep heeft de klap van de recessie natuurlijk wel duidelijk gevoeld. Maar die klap blijft vrijwel onzichtbaar in alle officiele cijfers.

Geef een reactie