It is lonely at the top

Als het om sociale media gaat is het niet zo moeilijk om je zo af en toe een roepende in de woestijn te voelen. Dat gevoel overkomt mij zodra ik buiten mijn online netwerk de oren te luister leg. Met name aan de top van organisaties is er naar mijn idee nog al eens sprake van een blinde vlek. Blijkbaar is er geen sense of urgency om zich te verdiepen in de kansen die sociale media kunnen bieden om organisaties te versterken.

Onbekend maakt onbemind?

De wereld van de sociale media is dermate anders dan die waarin in zovele managers de basis hebben gelegd voor hun manier van werken en daaruit volgend hun succes. Die basis ligt veelal in de industriële tijdperk. De management principes die in die tijd ontwikkeld zijn, kenmerken zich door planning & control. Dat staat ongeveer diametraal tegenover de principes die passen bij de nieuwe economie. Probeer maar eens binnen een organisatie twitter te controleren en netwerken in Linkedin aan banden te leggen. Dat is bij voorbaat een verloren wedstrijd.

Onderzoek naar CEO presentie in sociale media

Vandaag werd ik via een twit van Arnold Beekes geattendeerd op een onderzoek naar sociale media en CEO’s. Hierbij is gekeken naar de zichtbaarheid van 100 CEO’s uit de Amerikaanse Fortune Top 500 lijst. Dat is leuke benadering, want naar mijn overtuiging leer je, net als met zwemmen en sex, niet met sociale media te werken door er over te lezen.

Wel wat beters te doen

Vanzelfsprekend kun je de vraag stellen of duurbetaalde topmanagers hun tijd moeten besteden aan dit soort zaken, zeker met het oog op belangen van klanten en aandeelhouders. Een foute opmerking en zeker in de VS heb je de juridische poppen aan het dansen. Niettemin heeft Barak Obama aangetoond dat inzet van sociale media een krachtig toolbox zijn voor Change. Dat er iets moet veranderen dat is zo langzamerhand online wel duidelijk, nu nog offline anders wordt het daar straks “lonely at the top”.

Enkele bevindingen van het onderzoekje:

–  2 hebben een twitter account, Warren Buffet en Lafley van Proctor & Gamble

–  13 hebben een linkedin profiel, waarvan er 3 meer dan 10 relaties hebben, Michael Dell heeft er meer dan 500 en John Chambers van Cisco 82

–  19% heeft een Facebook profiel

–  Bijna drie kwart heeft een of andere Wikipedia vermelding

–  Geen enkele heeft een publiekelijk blog

Geef een antwoord