Jobfeed of CBS, waar ligt de waarheid?

Vraagteken Een opmerkzame lezer maakte mij attent op een discrepantie tussen het aantal nieuwe vacatures volgens JobFeed en het aantal ontstane vacatures volgens het CBS.

En deze lezer heeft gelijk; want over het 1e kwartaal van 2009 meldt het CBS 187.000 nieuwe vacatures, terwijl bij JobFeed de teller past stopt bij 420.000. Een ferm verschil ; en dat vraagt natuurlijk om een uitleg.

Niet alle vacatures zijn hetzelfde
JobFeed zoekt alle vacatures; ongeacht de oorsprong. En dat betekent dat er ook heel veel vacatures van intermediairs tussen zitten. En dan is er bij intermediairs nog eens een onderscheid te maken tussen werving & selectiebureau’s en uitzenders.

En die laatste groep produceert verreweg de meeste vacatures.  Vacatures die door het CBS helemaal niet worden meegenomen. En daar zit dus ook direct het verschil. Sterker nog; als uitzendbanen niet worden meegenomen komt JobFeed uit op ‘slechts’ 160.000 vacatures.

Het verschil tussen CBS en JobFeed kan meerdere oorzaken hebben. Allereerst vindt JobFeed natuurlijk nooit alle vacatures. Het blijft tenslotte een spider die niet overal toegang toe heeft.  Daarnaast is het nog altijd zo dat niet alle vacatures op Internet worden gepubliceerd.  En JobFeed ontdubbelt mogelijk ook daadwerkelijk verschillende vacatures.

En dan blijft het nog altijd de vraag welke methode nu de beste proxy voor de werkelijkheid is. JobFeed zoekt het Internet af; de kwaliteit en volledigheid is doorslaggevend om een betrouwbare benadering voor de werkelijkheid te bieden.

Daarentegen doet CBS haar schattingen op basis van steekproeven met behulp van questionnaires. Die door jarenlange ervaring ongetwijfeld steeds nauwkeuriger zijn geworden.

Conclusie?
Nee, er is volgens mij geen conclusie te trekken. Simpelweg omdat de methodes voor het bepalen van het aantal vacatures totaal verschillen. Waarschijnlijk zijn beide methodes een (redelijk) betrouwbare proxy voor de werkelijkheid. Waarbij ik in ieder geval geen idee heb welke meer betrouwbaar is.

Geef een antwoord