KPMG: bijna 1/3 bedrijven krimpt

Logotype KPMG KPMG heeft recent een onderzoek uitgevoerd onder 234 organisaties in Nederland; waarbij het merendeel (91%) uit profit organisaties bestond. En wat blijkt?

Bijna 70% van deze profit organisaties heeft personele maatregelen genomen of overweegt dat binnen de komende drie maanden te doen. Dat betekent overigens dat nog ruim 30% voorlopig geen enkele personele maatregel overweegt…

Maar van die 70% die wel ingrijpt zijn er een waaier aan maatregelen die worden genomen:

imageEn bijna 40% daarvan snijdt definitief in het personeelsbestand. Als we dat zouden vertalen naar het Nederlandse bedrijfsleven betekent het dat er bij bijna 1/3 van alle bedrijven ontslagen vallen. En dat is zeer fors.

Hoewel de ontslagaanvragen weliswaar behoorlijk zijn opgelopen, is er zeker nog geen sprake van een explosie:

UWV WERKbedrijf | Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Zou dat betekenen dat het grootste deel van die ontslagen dus nog moet komen, in die komende drie maanden?

Geef een reactie