Vacatures per regio: zak maar lekker door…

Vacaturemonitor Deze week lijkt de zomer te zijn begonnen; met uitzondering van West-Nederland. Want alleen in die regio is er geen sprake van een daling in het aantal nieuwe vacatures.

Er is overigens niet al teveel aan de hand, want de dalingen in de andere regio’s is minimaal; met uitzondering van Zuid-Nederland die een iets groter steekje laat vallen. Maar niets om van te schrikken…

In een grafiek van de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 25 - 27Zuid-, Oost- en Noord-Nederland dalen; alleen West-Nederland onttrekt zich aan de zomerflauwte:

  • Zuid: -0,2%
  • West: 0,0%
  • Oost: -0,1%
  • Noord: -0,1%

Het afgelopen jaar per regio ziet er als volgt uit:

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

Opvallend om te zien dat Noord-Nederland op een duidelijk hoger niuveau zit in vergelijking met een jaar geleden. Daarmee lijkt deze regio toch het minst geraakt door de recessie.

Van de andere regio’s lijken Zuid- en Oost-Nederland toch wel de hardste klappen te hebben opgelopen. Zij zitten in ieder geval duidelijk onder het niveau van een jaar geleden. Hetzelfde geldt overigens voor West-Nederland maar die lijkt zich de afgelopen weken op te richten terwijl de andere twee de weg naar beneden lijken te hebben gevonden.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel

Geef een antwoord