Verborgen vacatures: waar dan?

search De meeste vacatures worden niet geadverteerd. Tenminste, dat is de hardnekkige mythe; vandaag weer eens herhaald door Harald Agterhuis op FD.nl:

Het overgrote deel van de vacatures (de schattingen van de experts zijn 50%-60%) gaat via andere kanalen en veel van deze vacatures zijn verborgen vacatures.

Het nadeel van een dergelijk statement is dat het oncontroleerbaar is. Tenslotte is het kenmerk van verborgen vacatures dat je ze niet kunt ‘zien’.

Althans, dat zou je denken. Want op basis van een eerdere analyse is al gebleken dat ten aanzien van nieuwe vacatures de schatting van CBS en de werkelijk gevonden vacatures via JobFeed opvallend dicht bij elkaar in de buurt komen.

Waar CBS op 187.000 nieuwe vacatures voor het 1e kwartaal van 2009 uitkomt, vindt JobFeed er 160.000.

Laten we nu eens aannemen dat CBS de waarheid in pacht heeft.  Dat betekent dat er in de eerste 3 maanden van 2009 in Nederland 187.000 nieuwe vacatures zijn ontstaan. Een deel van deze vacatures wordt volgens Agterhuis c.s. gepubliceerd; maar zo’n 93.500 tot 112.200 van de vacatures blijven volgens de mythe onzichtbaar.

Er blijven dus 74.800 – 93.500 vacatures over die wel gepubliceerd worden. En volgens andere populaire inzichten zou hiervan zo’n 90% op Internet gepubliceerd. Oftewel zo’n 67.000 – 84.000 vacatures.

Maar… hoe kan JobFeed dan zo’n 160.000 nieuwe vacatures in het 1e kwartaal van 2009 vinden? Dat kan dus helemaal niet!

Wat overigens weer heel slecht nieuws is voor mensen die, opgebeurd door het verhaal van Agterhuis, geloven dat er misschien toch nog vacatures voor hen bestaan. Helaas. Als je ze online niet kan vinden is er hooguit een 10% kans dat er nog vacatures zijn die kunnen passen. Maar zeker geen 50%  tot 60%. Dat is echt een mythe!

Geef een reactie

46 Comments
 • harald
  says:

  deel 2

  http://www.fd.nl/artikel/12037283/vind-verborgen-vacature

  Mijn huidige interim opdracht was tot voor kort een verborgen vacature. De opdracht stond niet op de website van mijn nieuwe opdrachtgever, was niet aangemeld bij een jobboard, was verder niet gepubliceerd in de print media en de personeels afdeling had geen openstaande positie(s) beschikbaar. Maar na een eerste twitterbericht, vervolgens telefonisch contact en hierna een ontmoeting met de CEO was er ineens een leuke positie vacant. Hoe localiseer je nu (actief) de voor jou verborgen vacature?Zoals elk proces kent het actief op zoek gaan naar de verborgen vacature een aantal fases:

 • Geert-Jan Waasdorp
  says:

  Zomaar een paar gedachtes die ik wil delen in deze discussie:

  Tussen de 60 en 75 procent van alle open gekomen arbeidsplekken, worden vervuld zonder dat de vacature op de ‘externe’  arbeidsmarkt zijn gekomen. We praten hier over interne mobiliteit, via-via werving, headhunters, via uitzendbureaus die ad-hoc invullen e.d. Is niet wat ik verzonnen heb, maar iets wat ik op verschillende sites lees die gaan over reintegratie en outplacement. In welke mate het juist is, weet ik niet maar het klinkt als veel, maar ook zeer aannamelijk.
  Ik denk dat beduidend minder vacatures online te vinden zijn, dan de 90% genoemd. Ik denk aan vacatures die slechts in Huis-aan-Huis bladen staan, vacatures voor het kleine MBK (de slager om de hoek), vacatures bij bedrijven die geen eigen site hebben, vacatures in de winkelruit of aan de toonbank. Ik denk dat het hier om duizenden vacatures per week gaat. ACNielsen neemt alleen de grote titels mee (kranten en tijdschriften) in haar analyses, vandaar ik de 90% wel logisch acht. Aan de andere kant is dat ook de reden van de vertekening en een kleiner percentage in werkelijkheid.
  Mijn laatste punt dat ik wil maken is de onbewuste intransparantie. Dat wil zeggen dat vacatures wel online staan, maar bijvoorbeeld niet vindbaar zijn (verstopt in een site), niet geindexeerd (kunnen) worden e.d. Daarbij hebben we ook te maken met een heel groot gedeelte werkzoekenden die niet in staat zijn om de voor hun geschikte vacatures te vinden. Niet dat ze dat niet willen, maar gewoon omdat ze de verkeerde woorden, kanalen, jobboards of zoekstrings gebruiken.

 • Jacco Valkenburg
  says:

  @Marc: stel er blijkt een goede correlatie te bestaan tussen CBS en Jobfeed cijfers. Dan nog is jouw bewijsvoering erg zwak want je stelt zelf dat “JobFeed zoekt alle vacatures; ongeacht de oorsprong. En dat betekent dat er ook heel veel vacatures van intermediairs tussen zitten“.

  Je hebt vervolgens het cijfer van 420K gecorrigeerd op uitzenders. Hiermee kom je op 160K maar hier zitten dus nog altijd de vacatures tussen van werving & selectiebureau’s. Om een goede vergelijking te maken dien je ook hier op te corrigeren. Nogmaals, op basis hiervan kun je niet beweren dat 86% van alle vacatures online worden gepubliceerd. En wie weet zal het werkelijke aantal dan tussen 67.000 – 84.000 vacatures liggen.

 • Bas van de Haterd
  says:

  Aanvaard 🙂

  Wat overigens wel iets is om over na te denken als het om de zogenaamde verborgen vacatures gaat. Ik heb nu dus 6 mensen voor me werken, vorig jaar waren dat er 2 bij ons. Nu is het iets uitgebreid (verdubbeld) in omvang, maar omdat ik nu dus mensen heb die minder uren werken zijn het 3 keer zoveel mensen voor 2 keer zoveel werk geworden. Is dat niet ook meer en meer het geval dat we eigenlijk niet weten hoeveel vacatures het zijn, omdat het aantal mensen afhankelijk is van het talent wat je kan krijgen en het aantal uur dat dat talent kan/wil werken?

 • Bas van de Haterd
  says:

  @Marc: Leer nu voor één keer een keer lezen. Waar zeg ik dat het om ZZP’ers gaat? Nergens. Waar zeg ik dat het NIET om ZZP’ers gaat en om LOONDIENST verbanden? Overal. Precies, het ging in dit geval dus om medewerkers in LOONDIENST (wat ik nu voor de 3e keer zeg).

  Inderdaad, domheid is van alle tijden. Expliciet niet lezen is denk ik één van de domste dingen. We wachten in spanning op je excuus 🙂

 • Marc Drees
  says:

  @Jacco:
  Nog beter, ik ga hier een apart verhaal van maken waarbij ik over een langere tijd de gegevens van JobFeed met die schattingen van CBS ga vergelijken. Veel leuker dan deze treurige discussie

  En voor correlaties tussen CBS en Jobfeed cijfers verwijs ik naar mijn eerdere reactie. Doe de moeite om op RecruitmentMatters te zoeken op JobFeed, of op CBS en JobFeed (via uitgebreid zoeken) en je zult vinden…

 • Jacco Valkenburg
  says:

  @Marc Ik ben inderdaad benieuwd naar de correlatie tussen CBS en Jobfeed cijfers zoals ik in mijn laatste punt heb aangegeven. Hoeveel vacatures heeft Jobfeed geteld in het laatste kwartaal van 2008?

 • Marc Drees
  says:

  @Bas:
  ZZP’ers staan niet op de loonlijst, hoe kom je daar nou bij? Dat is inhuur van externen; voor wat op de loonlijst staat betaal je sociale lasten etc.

  De CBS cijfers zijn net als de JobFeed cijfers een proxy van de werkelijkheid. Waar JobFeed feitelijke vacatures verzameld is het CBS onderzoek gebaseerd op een questionnaire met extrapolatie. Zoals Harald zo aardig heeft aangegeven kunnen de modellen die gebruikt worden voor deze berekeningen allerhande fouten bevatten, met diverse redenen.

  De correlatie tussen de CBS cijfers en de JobFeed cijfers; zowel ten aanzien van de aantallen vacatures als ten aanzien van trending lijkt op een wederzijdse validatie. Zekerheid daarover heb je niet aangezien er natuurlijk altijd een toevalligheid in die correlatie kan zitten. Gezien de langere tijd waarin deze trending gelijk loop is de kans op een toevalligheid natuurlijk kleiner.

  Ten opzichte van volstrekt oncontroleerbare statements die zowel door Harald als Jacco worden gebezigd zijn zowel CBS als JobFeed oneindig beter gefundeerd. En daarom ten allen tijde te verkiezen boven ‘gekwaak’; om met Harald te spreken.

  Maar zoals ik al eerder heb aangegeven, domheid is van alle tijden.

 • Marc Drees
  says:

  @Jacco, Harald:
  Voor inhoudelijke discussies over JobFeed; zoek met die term op RecruitmentMatters en je zult verbaasd staan over de inhoudelijkheid. Meer dan genoeg onderbouwing en nuancering te vinden over de waarde en de onzekerheid die de JobFeed cijfers herbergen. Tot op heden heb ik geen betere proxy voor vacatures gevonden; en zoals ik al eerder heb gezegd; ik ruil het met plezier in als er betere cijfers beschikbaart komen.

  Als dat kwaken als een WC-eend is, so be it, maar wat een stompzinnige opmerking als je zelf werkelijk niets aan feitelijke argumenten kan opleveren over de betrouwbaarheid van aannames van ‘experts’.

 • Bas van de Haterd
  says:

  @Marc: waarom zouden die niet meetellen? Het gaat niet om ZZP’ers, het gaat gewoon om mensen op de loonlijst.

  @Jacco: jouw aanname van correcte CBS cijfers is natuurlijk ook een aanname. Dat ligt aan de interpretatie van de vragen door de invuller. Ik kan je vertellen, ik heb dergelijke lijsten wel eens moeten invullen voor een oud werkgever, ik kon de vragen over werkgelegenheid op 3 manieren uitleggen. Dat was wel 7 jaar geleden, geen idee of men daar door de jaren heen wijzer is geworden, maar ik betwijfel of de vraagstelling ooit 100% eenduidig kan zonder face-to-face interviews.

  Vergeet niet dat het CBS ook niet 100% duidelijk is of het gaat om gepubliceerde vacatures of totaal. Ze praten over totaal, maar bedoelen ze dat ook? Heeft iemand het CBS gebeld?

  Nogmaals: ik geloof in de jobfeed data. Ik vind alle assumpties over verborgen vacatures precies dat: assumpties. Feit is dat het nooit te checken is. Dus dat deze hele discussie best zinloos is, dat was eigenlijk het punt wat ik wilde maken.

 • Jacco Valkenburg
  says:

  @Bas correct, het is aannemelijk dat 90% van alle personeelsadvertenties op internet verschijnen volgens het laatste Nielsen rapport. De bewering van Marc dat 86% van ALLE vacatures op internet verschijnen is echter hoogst onwaarschijnlijk en dat heb ik willen aangeven.

  @Marc, wil je inhoudelijk nog op het laatste punt ingaan mbt de juistheid van Jobfeed data?

 • harald
  says:

  @ marc kom jij eerst maar eens door met jou onderbouwing. Die heb ik in al je reacties nog niet gezien. Ik hoor we’ll een wc eend voortdurend kwaken over jobfeed. Op de argumentatie van jacco ben je nog niet in ge gaan. Jammer voor deze gemiste kans.

 • Marc Drees
  says:

  @Harald:
  Jan zegt tegen Piet? En hoe vaak komt dat voor? En eventueel is de volgende onzekerheid. Dit warmt mij niet op. Dubbele aanname…

  En het mises.org stuk geeft juist onderbouwing aan de waarde van JobFeed cijfers. Die verzamelt namelijk vacatures van ‘vlees en bloed’, geen statistische extrapolaties met alle foutenkansen. Waar CBS eventueel wel aan kan leiden.

  CPB heeft in ieder geval duidelijk aaangetoont wat er mis kan gaan met economische modellen.

  En vertel mij eens, wat is de onderbouwing van Jacco’s redenering. Ik zie hem niet, maar jij blijkbaar wel. Leg eens uit!

 • harald
  says:

  @marc stel jan zegt tegen piet op de sportschool: ik heb een nieuwe baan gevonden en ga volgende week opzegeen. Dat is dus een verborgen vacature vo
  Voor.Jan zijn huidige werkgever. Piet kan hier eventueel zijn voordeel mee doen om zich door jan te laten introduceren. Dit soort voorbeelden vind je dus niet in je jobfeed cijfers. Fyi hoe ik verder over cijfers
  denk kan je lezen in de conclusie van het artikel op http://www.mises.org.
  @bas marc is voor 90% coirrect met zijn aannames?

  Reactie getikt op een veel te kelin BB scherm dus excuses voor de typo’s

 • Marc Drees
  says:

  @Bas:
  Jouw zes personen voor Digitaal Werven tellen overigens in het verborgen vacatureverhaal niet mee. De searchers van Thomas ook niet als het om ZZP’ers gaat.

  Natuurlijk wordt een bepaald deel van de vacatures niet gepubliceerd. Waar dan ook. En daarmee is het in potentie volstrekt duister geworden om welk percentage het gaat. Tenminste, als je bronnen als CBS en JobFeed liever niet in de discussie betrekt maar uitsluitend van meningen uit wenst te gaan. Betrek je deze bronnen wel in de vergelijking dan veranderd het beeld aanzienlijk.

  Nemen we CBS als vertrekpunt, ook al is dat een extrapolatie van een steekproef, dan hebben we dus het totale volume aan vacatures. Dat is dus inclusief ‘verborgen’ vacatures. Kijken we vervolgens naar de JobFeed cijfers, dan hebben we een behoorlijk betrouwbare proxy voor het aantal online gepubliceerde vacatures.
  De vraag: waar zijn die enorme hoeveelheden verborgen vacatures? kan dan vrij simpel beantwoord worden: die bestaan niet!

  Er is daarmee geen sprake van een definitieprobleem of een langs elkaar heen praten.

  Maar goed, cijfermateriaal is aan sommigen niet besteed. Meningen wel. Het zij zo. Domheid is van alle tijden.

 • Marc Drees
  says:

  @Jacco:
  Als je meningen zonder feitelijke onderbouwing verkiest boven harde data die dagelijks wordt verzameld, vergeleken en ontdubbeld dan heb je helemaal gelijk. In alle andere gevallen sla je de plank volledig mis.

  Met je laatste reactie lever je slechts het bewijs dat je absoluut geen kaas hebt gegeten van bewijsvoering. Ik raad je aan hier enig aanvullend onderricht in te volgen.

 • Jacco Valkenburg
  says:

  Dan verschillen we hier van mening. Ik ben echter van mening dat de conclusies die je trekt op basis van Jobfeed data ook pertinente onzin is. Wellicht dat je Jobfeed als trendindicator kunt gebruiken maar voor andere vergelijkingen is deze data onbruikbaar. En wel om de volgende reden.
  Stel dat de Jobfeed data correct is dan is je bewering dus het volgende:
  86% van ALLE vacatures in NL (187K, CBS) wordt online geadverteerd (160K, Jobfeed)
  Ik verwacht dat Jobfeed op een bepaald moment (of is dat al gebeurd) meer vacatures zal tonen of sterk zal afwijken van CBS cijfers. Ik hoop dat je het met me eens bent dat dit niet kan. Daarmee is dan het bewijs geleverd dat je redenering op basis van Jobfeed cijfers niet deugd.

 • Bas van de Haterd
  says:

  Heerlijk zo’n discussie. Leuk ook om te zien hoe er lekker langs elkaar op wordt gepraat 🙂

  Marc’s 90% is waar. 90% van alle vacatures die GEPLAATST worden komen online. Dat zeggen alle onderzoeken, incl. Nielsen (terwijl Nielsen hier de plank nog deels mis slaat omdat het veel te weinig bronnen raadpleegt, maar goed, of het 90%, 91% of 94% is, is niet relevant voor deze discussie).

  Het leuke is natuurlijk dat Jacco’s stelling nooit te controleren valt. Want precies wat hij stelt: er worden ook vacatures niet gepost. Of niet als vacature in ieder geval. Ik heb net 6 mensen aangenomen voor Digitaal-Werven, zonder één vacature te plaatsen. Thomas weet ik heeft net ook een aantal searchers aangenomen voor een nieuwe klus, zonder één vacature te posten.

  Echter, het aantal waar het hier om gaat is inderdaad één héél groot raadsel. Wat dat betreft heeft Marc wel gelijk, 50% tot 60% uit schattingen zijn precies wat dat zijn: schattingen.

  En het ligt natuurlijk aan een ander element: wat is een vacature? Iemand die promotie krijgt, vervuld die een vacature? Waarschijnlijk volgens Jacco wel (is verborgen vacature) en volgens Marc niet (de vacature is de positie die hij open laat). Jacco telt dit (als ik de discussie goed volg) als 2 vacatures, Marc als 1.

  Discussies blijven grappig als de definities niet zijn vastgelegd 🙂

 • Jacco Valkenburg
  says:

  ?? Ik lever feiten aan mbt de stelling:
  Het overgrote deel van de vacatures (de schattingen van de experts zijn 50%-60%) gaat via andere kanalen en veel van deze vacatures zijn verborgen vacatures.

 • Jacco Valkenburg
  says:

  Misschien wordt je conclusie van je volgende blog wel:
  Hoe kan JobFeed dan zo’n 160.000 nieuwe vacatures in het 1e kwartaal van 2009 vinden? Dat kan dus helemaal niet!

  Ik ben benieuwd 😉

 • Jacco Valkenburg
  says:

  @marc
  Ik vergelijk het totaal aantal vacatures in Nederland met
  Hoek 1: Marktaandeel jobboards + bedrijvensites (12-18% effectief)
  Hoek 2: Marktbereik internet als wervingskanaal (40-50% van alle vacatures)

  versus

  Zoekmachine data (Jobfeed)

  Op basis hiervan zou ik eerder kritisch naar de cijfers van Jobfeed kijken. Wellicht een idee voor een volgende jobposting om meer uitleg over de werking van Jobfeed te geven?

 • Marc Drees
  says:

  @Jacco:
  Ten aanzien van online dekking kom je met 1 invalshoek en 2 bronnen, overdrijven is ook een vak…

  Verder kom je met een mening die blijkbaar gebaseerd is op CWI cijfers die zelf geen tools heeft om dat zelf te onderzoeken. En dan nog eens informatie uit 2006… En dan AC Nielsen? Die is uitstekend in staat vacature printvolume te beoordelen, en volstrekt niet in staat om online volume te beoordelen.

  Geef me (maar in dat geval wel met onderbouwing) een betere proxy dan JobFeed en ik ben de eerste die daarmee aan de haal gaat. En zonder bewijsvoering… zoek even op RecruitmentMatters op ‘Nielsen’ en je zal de nodige informatie kunnen vinden. Als je daar tenminste naar op zoek bent.

  Ik voer graag discussie op inhoud en onderzoek; niet op meningen of aannames.

 • Jacco Valkenburg
  says:

  Volgens mij heb ik 2 verschillende invalshoeken en 4 bronnen aangehaald om te onderbouwen dat er juist veel verborgen vacatures zijn…

  Maar goed, als jij wilt vast blijven houden aan de betrouwbaarheid van jobfeed cijfers en andere aannames zonder bewijsvoering dan houdt de discussie op. Jammer.

 • Marc Drees
  says:

  @Jacco:
  Die 160.000 zijn echte vacatures, dus die 90% is zeer, zeer waarschijnlijk geen mythe…

  CWI / UWV WERKbedrijf heeft geen enkel idee welk % online wordt geadverteerd; AC Nielsen evenmin. Zoals in het artikel al met onderbouwing betoogd heeft de mythe van het lage percentage geen enkele onderbouwing.

 • Jacco Valkenburg
  says:

  Ok laten we het eens over de dekking of marktaandeel van internet hebben. Het “populaire inzicht” dat 90% op internet wordt gepubliceerd is naar mijn mening complete onzin. Of moet ik zeggen mythe? 😉 Dat geldt enkel voor bepaalde doelgroepen. Zie je wel eens vacatures voor pizzakoeriers of CEO’s geadverteerd worden?

  Het percentage vacatures dat via internet wordt geadverteerd (op het totaal aantal incl intern) ligt waarschijnlijk ergens tussen de 40 en 50%. Volgens CWI cijfers 38% in 2006.

  Beschik jij over een actueel rapport van ACNielsen? Wellicht dat hier ook iets over wordt gemeld.

 • Marc Drees
  says:

  @Jacco:
  De conclusie is nog steeds 100% fout omdat je twee zaken door elkaar haalt.

  Als ik gebruik maak van een mix van kanalen om een nieuwe baan te vinden zal in de grote aantallen het ene kanaal ongetwijfeld effectiever blijken te zijn dan een ander kanaal. Dat vacaturesites niet het meest effectief zijn in deze mix zal door weinigen in twijfel worden getrokken.

  Maar dat je de conclusie kan trekken dat als je alleen van het kanaal vacaturesites gebruik maakt, je 90% (- 80%) kans loopt om een baan te missen is daarmee niet gerechtvaardigd. Sterker nog, het is complete onzin. Zeker als je kijkt naar de dekking van het aanbod aan vacatures online is de kans juist zeer groot dat je wel een baan vindt. Het kanaal heeft van alle beschikbare kanalen tenslotte de meeste vacatures.

 • Rob van Elburg
  says:

  Na 4 jaar a.i. bij een ISP (HBO/WO recruitment) kan ik alleen maar concluderen dat alles wat reactief is (posting etc) “maar” 10 a 15% doet. Grappig te lezen dus dat dit overeenkomt met datgene wat hier gesteld wordt.

 • Marc Drees
  says:

  @Jacco:
  Een iets andere discussie natuurlijk, maar wel een relevante!
  Ik weet met zekerheid dat de steekproef van CareerXroads veel te klein is om statistische waarde aan hun uitspraken te ontlenen; ik zou inhoudelijk in de cijfers van AGO en UWV WERKbedrijf moeten duiken om die op waarde te kunnen schatten.

  Overigens is de conclusie die je trekt natuurlijk helemaal fout. Als ik meerdere kanalen inzet bij mijn zoektocht naar een nieuwe baan is er dus een kans dat een van die kanalen mij die nieuwe baan oplevert. Zet ik slechts 1 kanaal in dan is de kans ineens 100% als ik ook daadwerkelijk een nieuwe baan vind. Ga ik dus alleen uit van het kanaal vacaturesites dan zal de kans zeer groot zijn dat ik een baan vind.

  Verder zijn online vacatures niet alleen op vacaturesites te vinden maar ook op sites van intermediairs en de werkgevers zelf.

 • Jacco Valkenburg
  says:

  Ofwel, de conclusie die je hieruit kunt trekken is dat je gemiddeld 90% (!) kans op een baan misloopt indien je alleen van jobboards gebruik maakt.

  Dat is een 10% kans dat er online vacatures zijn die kunnen passen.. 😉

 • Jacco Valkenburg
  says:

  @Marc hoe verklaar jij dat uit onderzoeken van instituten zoals AGO, CWI en Careerxroads (USA) blijkt dat de effectiviteit van jobboards slechts resp. 10%, 11% en 12,3% (een eenduidig beeld lijkt me) bedraagt op het totaal aantal vervulde vacatures?

 • Marc Drees
  says:

  @Harald:
  De 160.000 vacatures zijn ontdubbeld. De populaire inzichten krijg ik in de nodige gesprekken (w.o. Nielsen, de Telegraaf) waarvan ik hoop dat het is gebaseerd op praktijkervaring, maar waar ik niet om bewijsvoering heb gevraagd…

  Het verschil tussen de CBS aanname en JobFeed aantal kan hier mede door zijn veroorzaakt; tenslotte zit JobFeed een kleine 15% onder het CBS getal. Is dat een validatie van die 10% die niet op Internet wordt gepubliceerd? Ik weet het oprecht niet; maar het is natuurlijk wel deels een verklaring. Maar voor welk percentage zou ik absoluut niet durven zeggen.

 • Harald
  says:

  Leuke analyse. Waar ik uit ga van een aanname (50-60%) die op diverse jobsites zowel nationaal en internationaal wordt verkondigd, maar nooit is onderbouwd (terechte opmerking) zie ik in je analyse een aantal schoonheidsfoutjes.

  Vraagje zitten in de 160000 vacatures van jou ook de dubbeltellingen verwerkt of zijn die erut gehaald? Voorbeeld: bedrijf XYZ zoekt een IT-er  en plaast de vacature op de eigen website en op een careersite. Tevens zetten ze de vacature uit bij een aantal No Cure No Pay leveranciers die ook gaan adverteren op hun eigen website en op careersites.  Mooie multiplier van je jobfeed.

  Graag zie ik verdere een onderbouwing van je populaire inzicht dat 90% van de vacatures op inernet staat.

  Cheers

  Harald

 • Arno
  says:

  Hoi Marc,
  Hanteren ze verschillende definities?
  Oproep tot open sollicitaties, campus recruitment, leerwerk-plekken, etc, worden deze wel/niet geteld?