UWV WERKbedrijf voorspelt toekomst

crystal_ball Enkele weken geleden heeft UWV WERKbedrijf haar kijk op de toekomst laten weten; via de Arbeidsmarktprognose 2009 – 2010. Dat is een behoorlijk boekwerk, van maar liefst 85 pagina’s. En zeer waardevol leesvoer voor eenieder die zich met de arbeidsmarkt bezig houdt.

Dankzij dit boekwerk en alle data die hierin is verwerkt kan je ook heerlijk aan de resultaten rekenen. Hoewel ik op basis van de Randstad intelligentietest slechts gemiddeld scoorde op het gebied van numerieke informatie…

Het grootste deel van het rapport gaat over een prognose tot 2011 die gebaseerd is op de economische prognose van het CPB. Maar er zijn in de marge ook twee andere prognoses uitgewerkt; een positieve en een negatieve.

De reden hiervoor is prachtig verwoord in het rapport:

Prognoses worden gemaakt met economische modellen. De modellen zijn gebaseerd op uitkomsten uit het verleden. Daarbij wordt vooral gebruik gemaakt van datareeksen van na 1987. De kracht van de huidige economische inzinking is sinds die tijd niet voorgekomen. Daarom zijn de huidige arbeidsmarktmodellen feitelijk onvoldoende op hun taak toegerust. De onzekerheid in de huidige prognoses is daarom vermoedelijk groter dan gebruikelijk.

Klare taal, dacht ik zo! En dus een reden voor UWV WERKbedrijf om zowel een 2% hogere economische krimp als een 2% lager economische krimp in haar berekeningen mee te nemen.

En met deze drie alternatieven komt UWV WERKbedrijf ook met een prognose voor de werkloosheid in 2009 en 2010. Die er als volgt uitziet:

Werkloosheidspercentage 2008 - 2010 op basis van drie alternatieve economische scenario's

Belangrijk is te beseffen dat UWV WERKbedrijf met een andere definitie van het werkloosheidspercentage werkt dan CBS. Er wordt hier uitgegaan van niet werkende werkzoekenden (NWW) waarmee het werkloosheidspercentage in 2008 dus aanzienlijk hoger ligt dan CBS.

Hoe dan ook, in het meest negatieve scenario komt de werkloosheid in 2010 uit op meer dan 12%; meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2008.

In het meest positieve scenario is er sprake van een zeer licht stijgende werkloosheid; tot zo’n 7% in 2010. Het ‘realistische’ scenario is gebaseerd op de berekening van het CPB en die komt dus zoals bekend uit op 9,5%.

Het voordeel van deze modellen is dat we als geboren optimisten hopen dat de groene lijn de toekomst het beste voorspelt. Het geeft hoop en enig houvast.

Het nadeel is natuurlijk dat modellen niets meer zijn dan modellen. Een poging om de toekomst te voorspellen. En zolang we het weer voor de volgende dag nog altijd niet met zekerheid kunnen voorspellen is een veel verdere doorkijk natuurlijk helemaal riskant.

Hoe dan ook, de informatie die UWV WERKbedrijf in haar rapport Arbeidsmarktprognose 2009 – 2010 geeft is absoluut de moeite waard. Voor iedereen die geinteresseerd is in de langere tijd ontwikkeling van de arbeidsmarkt in Nederland is het absoluut een aanrader. En geen zorg, het is uitermate leesbaar!

Geef een antwoord

2 Comments